Datalogger / Záznamník měřených dat

Technicky vzato je dataloggerem každý přístroj, který lze použít k ukládání dat. Toto zahrnuje mnoho systémů sběru dat, jako jsou rozšiřující karty do PC nebo systémy se sériovou komunikací používající počítač k záznamu dat v reálném čase. Většina výrobců však považuje za datalogger samostatný přístroj, který umí číst různé typy elektrických signálů a uchovává data ve vnitřní paměti pro jejich pozdější přenos do počítače.

Výhodou dataloggerů je jejich samostatná činnost nezávislá na počítači na rozdíl od mnoha jiných přístrojů pro sběr dat. Dataloggery jsou k dispozici v mnoha tvarech i velikostech. Nabízíme jak jednoduché levné jednokanálové dataloggery s pevnou funkcí, tak i více výkonné programovatelné přístroje, které operují i se stovkami vstupů.

Vybíráme-li datalogger, měli bychom zvažovat následující parametry. Typ a úroveň vstupního signálu, potřebný počet vstupů, velikost přístroje, rychlost ukládání hodnot a potřebnou velikost paměti, možnost pracovat v režimu reálného času.

Výběr vhodného dataloggeru

Vstupní signál

Nabízíme dataloggery kompatibilní s většinou typů signálů. Některé dataloggery pracují jen s určitým vstupem, jiné jsou programovatelné pro různé typy vstupů. V našem sortimentu naleznete dataloggery pro následující typy signálů: st. napětí/proud, světlo zap./vyp., nárazy/zrychlení, můstek/pnutí/síla/tlak, motor zap./vyp., zvuk, rosný bod, pH a tlak, teplota, události/stavy, procesní signály, termistory, frekvence, relativní vlhkost, termočlánky, hladina, odporové teploměry

Počet vstupů

K dispozici jsou dataloggery jak s jedním vstupem, tak i s mnoha vstupy. Některé dataloggery zpracovávají až stovky vstupů.

Velikost

V mnoha aplikacích je limitujícím faktorem prostor. V takových případech může být i velikost dataloggeru kritickým parametrem. V naší nabídce naleznete i velmi kompaktní dataloggery.

Rychlost a paměť

V porovnání se systémem sběru dat v reálném čase mají dataloggery nízkou vzorkovací frekvenci. Je to pochopitelné, protože ukládají data do vnitřní limitované paměti. Čím je větší rychlost dat, tím více paměti vyžaduje. Proto je při specifikaci dataloggeru důležité určit frekvenci vzorkování a čas, po který se má vzorkování provádět, a pak lze spočítat velikost požadované paměti. Např. když aplikace vyžaduje jeden vzorek za sekundu a test má trvat jednu hodinu, musí datalogger být schopen uložit 3600 vzorků (1 vzorek / sekundu x 1 hodina x 3600 sekund / hod.).

Režim reálného času

Někdy je potřeba zobrazit vzorkovaná data v reálném čase posílaná do počítače. Některé dataloggery v naší nabídce splňují tento požadavek.

Výběr vhodného typu dataloggeru

Miniaturní dataloggery s jedním vstupem

Miniaturní dataloggery s jedním vstupem jsou obecně levné záznamníky dat vyhrazené pro konkrétní typ vstupu. Tyto typy datových záznamníků se často používají v dopravním průmyslu. Typickou aplikací by bylo zahrnutí dataloggeru teploty do zásilky potravinářských výrobků, aby se zajistilo, že teplota potravin nepřekročí přijatelné limity. Kromě teploty jsou k dispozici miniaturní dataloggery pro širokou škálu typů vstupů.

Vícekanálové dataloggery s pevnou montáží

Dataloggery s pevně daným typem vstupu mají daný počet vstupních kanálů, které jsou obecně vyhrazeny pro konkrétní typ vstupu. OMEGA nabízí dataloggery s pevným typem  vstupních dat v rozsahu od jednoho až do 8 kanálů. Dataloggery můžou být také volitelně vybaveny LCD displejem pro zobrazení měřených dat v reálném čase.

Ruční vícekanálové dataloggery

Ruční vícekanálové dataloggery se běžně používají v aplikacích, kde se záznamník přenáší z jednoho místa na druhé. Rovněž se běžně používají jako stolní nebo v laboratorních prostředích. Kromě interního ukládání dat, umožňují některé modely i záznam dat na paměťové karty nebo externí média, například USB klíčenky. Mohou obsahovat dokonce i vestavěné tiskárny, které okamžitě vytisknout naměřená data.

Modulární dataloggery

Modulární datalogger je konfigurovatelný a rozšiřitelný pomocí zásuvných modulů. Moduly jsou obvykle konfigurovatelné v terénu a uživatel má možnost přidat kanály tak, aby vyhověl požadavkům dané aplikace. Tyto dataloggery jsou často vybaveny pokročilými funkcemi a komunikačními rozhraními, jako například ethernet rozhraní nebo bezdrátové Wi-Fi rozhraní.

 

► UKÁZAT DATALOGGERY


Často kladené otázky (FAQ)

Proč zvolit datalogger před ostatními typy přístrojů sběru dat?

Obvykle se pro sběr a ukládání dat používají tři typy přístrojů: 1) systémy sběru dat v reálném čase, 2) zapisovače, 3) dataloggery. Dataloggery jsou obvykle mnohem levnější než zapisovače. Nabízejí větší flexibilitu a mají pestrý výběr v typech vstupů. Většina dataloggerů sbírá data, která mohou být přenesena přímo do počítače. Ačkoliv i tato možnost je volitelná u některých zapisovačů, znamená další významný nárůst jeho ceny. Systémy sběru dat nabízejí mnohem větší flexibilitu a jsou velmi cenné, když je požadována velká frekvence vzorkování, i když vyžadují spojení s počítačem nebo instalaci do počítače, který musí být při sběru dat v aktivním režimu. Dataloggery mohou sbírat data nezávisle na počítači a počítač nemusí být k dispozici během procesu sběru dat. Proto jsou ideálním řešením při přenosných aplikacích.

Potřebují dataloggery spojení s počítačem?

Ne, některé dataloggery poskytují pro reálný čas doplňkový displej, ale všechny naše dataloggery sbírají data nezávisle na počítači.

Jaká je maximální rychlost vzorkování u dataloggerů?

Vzorkovací rychlost závisí na modelu. Ačkoliv většina dataloggerů má maximální rychlost 1 až 2 vzorky za sekundu, nabízíme také dataloggery, které mohou ukládat až 4000 vzorků za sekundu.

Jak se dataloggery napájejí?

Většinou mají bateriové napájení a některé z nich také volitelné externí napájení.

Jak dlouho vydrží napájecí baterie?

Životnost baterie závisí na řadě parametrů dataloggeru a také na frekvenci vzorkování, čím rychlejší vzorkování, tím kratší životnost baterie. Mnohé dataloggery se vyznačují životností baterie až 10 let při splnění podmínek uvedených v manuálu.

Budou data ztracena, když se napájení dataloggeru přeruší nebo napětí baterie klesne?

Většina dataloggerů má pro ukládání dat paměť nezávislou na napájení. To znamená, že data zůstávají při poruchách napájení uchována.

Jak dlouho může datalogger zaznamenávat data?

Trvání záznamu závisí na kapacitě paměti dataloggeru a na rychlosti vzorkování. Abyste tuto dobu zjistili, podělte kapacitu paměti (počet vzorků, který může datalogger zaznamenat) rychlostí vzorkování. Jako příklad uvažujme, že daný datalogger může uchovat 10000 vzorků. Je-li požadovaná rychlost záznamu 2 vzorky za minutu, pak datalogger může běžet 10000 / 2 = 5000 minut (asi 3,5 dní). Pokud bude rychlost vzorkování snížena na polovinu (1 vzorek za minutu), bude záznamová perioda dvojnásobná, tedy 7 dní.

► UKÁZAT DATALOGGERY


Doporučené produkty12