Systémy průmyslové automatizace představují nákladná aktiva navržená tak, aby podávala spolehlivý výkon celé roky. Běžná životnost průmyslových systémů se počítá na desítky let. S příchodem nových technologií je tedy nepraktické se podobných stávajících systémů zbavovat. Jak si tedy mohou podniky udržet konkurenceschopnost a efektivitu, pokud si nemohou dovolit zavádět nové technologie? Pro většinu průmyslových firem se v dnešní době jedná o běžný scénář, kdy se snaží získat výhody nabízené průmyslovým internetem věcí (Industrial Internet of Things – IIoT) pomocí propojeného prostředí, ale jejich staré "legacy" systémy jim v této změně brání.

Naštěstí existují zařízení, která můžete využít k propojení starých systémů s IoT sítěmi přes Modbus. Modbus je otevřený volně dostupný komunikační protokol, který průmyslovým systémům umožňuje komunikovat mezi sebou navzájem, shromažďovat data a přenášet výsledky do počítače. Pracuje na základě architektury master / slave, kde „master“ představuje zařízení požadující informace a „slave“ je zařízení, které tyto informace předává. Standardní síť Modbus se skládá z jednoho „master“ zařízení a až 247 zařízení typu „slave“, z nichž každé má svou jedinečnou adresu od 1 do 247.

Většina průmyslových systémů a snímacích zařízení tento protokol využívala a mnoho nových systémů jej stále využívá. Modbus je tedy časem prověřený protokol, který tu s největší pravděpodobností navzdory příchodu nových komunikačních protokolů zůstane i nadále. To také znamená, že tento protokol je skvělým kandidátem, kterého je třeba vzít v úvahu při vývoji nových technologií jako IoT, protože zajistí, že i starší systémy mohou využít výhod nejnovějšího pokroku.

Pokud vaše snímače či PLC obsahují sériové porty a využívají protokolů Modbus, ať již RTU nebo TCP/IP, můžete takové systémy přivést do propojeného světa i přesto, že původně pro IoT vyvinuty nebyly. Layer N od společnosti Omega je nejnovější ekosystém pro chytré zařízení, který tuto možnost poskytuje a vaše staré aplikace rychle propojí. Ve spolupráci s protokolem Modbus propojí tato zařízení vaše stávající vhodné systémy se sítí průmyslového IoT na cloudu a umožní vám okamžitý přístup k přehledům umožňujícím akci, odkudkoliv a kdykoliv.

Připojení Modbus zařízení ke cloudu prostřednictvím brány Layer N

Komunikační brána Layer N propojuje vaše zařízení Modbus, shromažďuje z nich data a bezpečně je přenáší na cloud. Součástí brány jsou přípojky RTU RS232/RS485 pro samostatné systémy i ethernetový port pro připojení zařízení kompatibilních s protokolem Modbus TCP. Toto zařízení také používá AES-256 šifrování pro bezpečnou bezdrátovou komunikaci.

Můžete také využít výhod chytrých snímačů s dlouhým dosahem, které jsou součástí ekosystému Layer N vybaveného řadou snímacích funkcí, i chytrých sond, jež se umí s bránou spárovat jediným stiskem tlačítka. Tyto chytré snímače dokážou přenášet signál na vzdálenost až 3,2 kilometru a data shromažďují nepřetržitě i při výpadku elektrického proudu.

Výhody připojení zařízení Modbus ke cloudu

Když zkombinujete chytré snímače a bránu Layer N se stávajícími zařízeními Modbus, v podstatě vytváříte robustní propojené prostředí konkrétně pro svou průmyslovou instalaci. Tato zařízení společně inteligentním způsobem přenášejí data do cloudu Layer N, takže máte přístup ke svým datům v reálném čase odkudkoliv pomocí jakéhokoliv zařízení. Cloudová služba vám také umožní provádět podrobnou analýzu a nastavit alarmy a upozornění za účelem optimalizace a monitorování propojených aplikací.

Zařízení, která k nastavení propojených aplikací budete potřebovat

Jestliže plánujete vytvořit propojené prostředí pomocí svých legacy systémů, nejdříve musíte zajistit, aby stávající zařízení podporovala protokol Modbus. Za druhé budete potřebovat bránu s podporou zařízení Modbus a konečně také výpočetní systém pro ukládání a analýzu dat. Tento systém může být v místě provozu, například lokální server, nebo na cloudu. Pomocí cloudových zdrojů získáte přístup k informacím odkudkoliv a na jakémkoliv zařízení. Zároveň tím odstraníte zátěž plynoucí z řízení infrastruktury a řešení problémů se zabezpečením.

Rozšiřte své možnosti prostřednictvím propojeného prostředí

Skutečnost, že máte starý systém, vždy neznamená, že budete muset dělat kompromisy kvůli omezeným technologickým možnostem. Využijte chytrých zařízení Layer N od společnosti Omega, která podporují standardní komunikační protokoly jako Modbus, a vytvořte propojené aplikace i pomocí stávajících systémů. Vytvořte ze svých dat přehledy umožňující akci, lépe se rozhodujte a rozšiřte své možnosti.

► KOUPIT HARDWARE