Jak připojit MODBUS zařízení k bráně Omega Link

Systémy průmyslové automatizace představují nákladná aktiva navržená tak, aby podávala spolehlivý výkon celé roky. Běžná životnost průmyslových systémů se počítá na desítky let. S příchodem nových technologií je tedy nepraktické se podobných stávajících systémů zbavovat. Jak si tedy mohou podniky udržet konkurenceschopnost a efektivitu, pokud si nemohou dovolit zavádět nové technologie? Pro většinu průmyslových firem se v dnešní době jedná o běžný scénář, kdy se snaží získat výhody nabízené průmyslovým internetem věcí (Industrial Internet of Things – IIoT) pomocí propojeného prostředí, ale jejich staré "legacy" systémy jim v této změně brání.

Naštěstí existují zařízení, která můžete využít k propojení starých systémů s IoT sítěmi přes Modbus. Modbus je otevřený volně dostupný komunikační protokol, který průmyslovým systémům umožňuje komunikovat mezi sebou navzájem, shromažďovat data a přenášet výsledky do počítače. Pracuje na základě architektury master / slave, kde „master“ představuje zařízení požadující informace a „slave“ je zařízení, které tyto informace předává. Standardní síť Modbus se skládá z jednoho „master“ zařízení a až 247 zařízení typu „slave“, z nichž každé má svou jedinečnou adresu od 1 do 247.

Většina průmyslových systémů a snímacích zařízení tento protokol využívala a mnoho nových systémů jej stále využívá. Modbus je tedy časem prověřený protokol, který tu s největší pravděpodobností navzdory příchodu nových komunikačních protokolů zůstane i nadále. To také znamená, že tento protokol je skvělým kandidátem, kterého je třeba vzít v úvahu při vývoji nových technologií jako IoT, protože zajistí, že i starší systémy mohou využít výhod nejnovějšího pokroku.

Pokud vaše snímače či PLC obsahují sériové porty a využívají protokolů Modbus, ať již RTU nebo TCP/IP, můžete takové systémy přivést do propojeného světa i přesto, že původně pro IoT vyvinuty nebyly. Omega Link od společnosti Omega je nejnovější ekosystém pro smart zařízení, který tuto možnost poskytuje a vaše staré aplikace rychle propojí. Ve spolupráci s protokolem Modbus propojí tato zařízení vaše stávající vhodné systémy se sítí průmyslového IoT na cloudu a umožní vám okamžitý přístup k přehledům umožňujícím akci, odkudkoliv a kdykoliv.

Připojení Modbus zařízení ke cloudu prostřednictvím brány Omega Link

Komunikační brána Omega Link propojuje vaše zařízení Modbus, shromažďuje z nich data a bezpečně je přenáší na cloud. Součástí brány jsou přípojky RTU RS232/RS485 pro samostatné systémy i ethernetový port pro připojení zařízení kompatibilních s protokolem Modbus TCP. Toto zařízení také používá AES-256 šifrování pro bezpečnou bezdrátovou komunikaci.

Můžete také využít výhod inteligentních smart snímačů s dlouhým dosahem, které jsou součástí ekosystému Omega Link vybaveného řadou snímacích funkcí, i smart sond, jež se umí s bránou spárovat jediným stiskem tlačítka. Tyto smart snímače dokážou přenášet signál na vzdálenost až 3,2 kilometru a data shromažďují nepřetržitě i při výpadku elektrického proudu.

Výhody připojení zařízení Modbus ke cloudu

Když zkombinujete smart snímače a bránu Omega Link se stávajícími zařízeními Modbus, v podstatě vytváříte robustní propojené prostředí konkrétně pro svou průmyslovou instalaci. Tato zařízení společně inteligentním způsobem přenášejí data do cloudu Omega Link, takže máte přístup ke svým datům v reálném čase odkudkoliv pomocí jakéhokoliv zařízení. Cloudová služba vám také umožní provádět podrobnou analýzu a nastavit alarmy a upozornění za účelem optimalizace a monitorování propojených aplikací.

Zařízení, která k nastavení propojených aplikací budete potřebovat

Jestliže plánujete vytvořit propojené prostředí pomocí svých legacy systémů, nejdříve musíte zajistit, aby stávající zařízení podporovala protokol Modbus. Za druhé budete potřebovat bránu s podporou zařízení Modbus a konečně také výpočetní systém pro ukládání a analýzu dat. Tento systém může být v místě provozu, například lokální server, nebo na cloudu. Pomocí cloudových zdrojů získáte přístup k informacím odkudkoliv a na jakémkoliv zařízení. Zároveň tím odstraníte zátěž plynoucí z řízení infrastruktury a řešení problémů se zabezpečením.

Rozšiřte své možnosti prostřednictvím propojeného prostředí

Skutečnost, že máte starý systém, vždy neznamená, že budete muset dělat kompromisy kvůli omezeným technologickým možnostem. Využijte smart zařízení Omega Link od společnosti OMEGA, která podporují standardní komunikační protokoly jako Modbus, a vytvořte propojené aplikace i pomocí stávajících systémů. Vytvořte ze svých dat přehledy umožňující akci, lépe se rozhodujte a rozšiřte své možnosti.

► KOUPIT HARDWARE


Doporučené produkty7