Jaké jsou nejčastější aplikace termočlánků?

Termočlánek je nejpoužívanějším snímačem teploty na světě, a to díky kombinaci širokého spektra teplotních rozsahů, odolnosti a nízké ceně. Termočlánky se používají v širokém rozsahu aplikací, od domácích spotřebičů, až po průmyslové procesy, výrobu elektrické energie, monitorování a ovládání pecí, zpracování potravin a výrobu nápojů, snímače v automobilovém průmyslu, letecké motory, rakety, satelity i kosmické lodě.

Je-li třeba zajistit měření teploty pomocí zařízení, které odolává vysokým teplotám, je malé, má rychlou odezvu a odolá vibracím a otřesům, jsou to většinou právě termočlánky, které se využívají.

Termočlánky pro aplikace v potravinářství

V potravinářském a nápojovém průmyslu lze termočlánky použít pro širokou škálu aplikací, včetně sanitárních snímačů, penetračních sond, ovládání pecí, monitorování potravinového řetězce, ovládání a monitorování topných desek a ovládání teploty parních ohřívačů.

Termočlánek pro plastikářský průmysl

Termočlánky pro extrudéry

Extrudéry vyžadují vysokou teplotu a vysoký tlak. Mají také jedinečný závitový adaptér pro umístění hrotu snímače do roztaveného plastu za přítomnosti vysokého tlaku.

Společnost OMEGA nabízí termočlánky TER/TEFE/SEFE a SERP pro použití v extrudérech. Tyto termočlánky jsou dostupné v jednoduchých a dvojitých provedeních a mají specifické pouzdro se závitem potřebné pro tuto aplikaci. Společnost OMEGA také nabízí produkty BT a CF, které se často používají na nízkotlakých částech extruderů ve verzi s termočlánkem i s odporovým teploměrem.

Termočlánky pro nízké teploty

Termočlánky typu E, K, T a N lze použít pro měření teplot až do -200 °C, avšak slitiny používané v těchto termočláncích musí být zvoleny speciálně pro použití při těchto teplotách, aby byly splněny udávané přesnosti. Většina výrobců termočlánků nakupuje slitiny pro termočlánky, které jsou kalibrované pro použití od teploty 0 °C výše. Tytéž slitiny lze použít i pro teploty do -200 °C, ale jejich přesnost se může lišit od stanovených hodnot. Je však možné zakoupit jednotlivé kalibrace, takže lze určit hodnoty kompenzace.

Termočlánek pro roztavený kov

Termočlánky pro pece

Podmínky pece, kterým bude termočlánek vystaven, určují správný výběr termočlánku pro danou aplikaci. Při výběru správného termočlánku je třeba vzít v úvahu následující podmínky:

  • Teplotní odolnost termočlánkových vodičů
  • Teplotní odolnost pláště nebo ochranné jímky (kovové nebo keramické)
  • Atmosféra, ve které se bude používat (vzduchová, redukční, oxidační, inertní)
  • Montážní konfigurace

Termočlánky pro roztavený kov

Měření teploty roztaveného kovu je obtížné kvůli vysoké teplotě a náročným podmínkám. Vzhledem k daným teplotám jsou jedinou volbou pro kontaktní měření v této oblasti termočlánky typu K a N z obecných kovů a především pak typy R, S a B ze vzácných kovů (Platina).

Při použití termočlánků z obecných kovů jsou vodiči typicky dráty velkého průměru AWG #8 nebo #14 s keramickými izolátory a keramickými a/nebo kovovými ochrannými trubicemi. Drát velkého průměru typu K nebo N degraduje pomaleji, takže je čas na provedení měření, než vysoké teploty vodiče znehodnotí.

Platinové termočlánkové vodiče jsou typicky dráty s AWG #20 až #30, viz série RAT/SAT/BAT. Na rozdíl od vodičů z obecného kovu typu K a N se platinové vodiče, namísto opotřebení v důsledku oxidace nebo koroze, stávají v důsledku dlouhodobého žíhání měkkými až nakonec selžou.

► UKÁZAT TERMOČLÁNKY


Doporučené produkty12