Nerezová, nebo-li korozivzdorná ocel (inox) je vysoce legovaná ocel se zvýšenou odolností proti korozi. Jedná se o slitinu chromu, železa, uhlíku a většinou také niklu, případně dalších legujících prvků. Odolnost vůči korozi je vlivem schopnosti pasivace povrchu oceli, tj. vytváření samovolné, případně řízené, neviditelné ochranné vrstvy na povrchu kovu. Porušením této vrstvy může docházet k místní korozi, například důlkové, mezikrystalické, štěrbinové nebo způsobené vnitřním pnutím.
 
Nerezové oceli můžeme podle struktury a chemického složení rozdělit především na feritické, martenzitické, austenitické a austeniticko-feritické.

Některé nejběžnější typy nerezových ocelí, které se využívají i při výrobě plášťových termočlánků, odporových teplotních sond Pt100 a dalších snímačů naleznete níže.

Základní typy nerezových ocelí

Nerez typu 304 (ČSN 17240)

Nejpoužívanější, austenitická chrom-niklová tzv. potravinářská nerezová ocel má širokou oblast použití. Je odolná proti vodě a slabým kyselinám. Obvykle je nemagnetická (u profilů tažených za studena je magnetismus častý), nekalitelná, leštitelná a v oblasti sváru je náchylná na mezikrystalickou korozi. Nejběžnější nerezový materiál pro pláště standardních termočlánkových teplotních sond. Využití nachází zejména v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, gastronomii, chladírenství (mimo solanku), interiéry i běžné exteriéry ve stavebnictví.

Nerez typu 304L (ČSN 17249)

Odolná vůči některým kyselinám, kyselině dusičné, chladným organickým roztokům kyselin. Je bez potíží svařitelná bez přídavného kovu. Po svařování je odolná vůči mezikrystalové korozi. Má snadnější řeznou obrobitelnost v porovnání s nerezovou ocelí typu 304. Chování při kování je podobné jakou u nerezové oceli typu 304.

Nerez typu 310 (ČSN 17255)

Žáruvzdorná, nemagnetická a nekalitelná nerezová ocel. Při vyšších teplotách (600 až 950°C) má sklon ke křehkosti a naopak ke zpevňování za studena. Má odolnost proti oxidaci vzduchem až do teploty 1050°C.

Nerez typu 316 (ČSN 17346)

Odolnost vůči korozi je podobná jako u nerezové oceli typu 316Ti, bez stabilizace titanem. Chování při svařování odpovídá typu 304, avšak obrobitelnost je v porovnání s typem 304 nižší. Má odolnost vůči kyslíku, dokonce i v oblasti sváru. Často využívaný nerezový materiál pro výrobu odporových teplotních sond Pt100, Pt1000 atd. Využití nachází např. při výrobě celulózy, pro vyhnívací nárže, rozvody potrubí a bělící přístroje, dále v chemickém průmyslu, pro výrobu tlakových nádob, rozvodů potrubí (např. pro výrobu páry) a vybavení pro produkci všech druhů solných, organických a anorganických kyselin. Také pro výrobu tanků k uskladnění kyselin a rozpouštědel.

Nerez typu 316L (ČSN 17349, 17350)

Odolnost vůči korozi je podobná jako u nerezové oceli typu 316Ti, také bez stabilizace titanem. Chování při svařování odpovídá typu 304L, má lepší řeznou obrobitelnost než typ 316 a vlastnosti při kování odpovídají typu 304. Rozsah použití je stejný jako pro nerezovou ocel typu 316. Je vhodná pro agresivní prostředí, kyseliny při nižších koncetracích až do středních teplot, například aplikace v mořské vodě, plavecké bazény s výpary chlóru, komíny, šperky, jako chirurgická nerez a pro potravinářský průmysl.

Nerez typu 316Ti (ČSN 17348, 17353)

Odolnější vůči kyselinám v porovnání s nerezovou ocelí typu 321. Má vynikající odolnost vůči korozi v přírodním prostředí a také v prostředích s mírnou koncentrací chloridů a kyselin. Vynikající odolnost v chemických, kyselých prostředích (kyselina sírová, kyselina fosforečná, organické kyseliny) v závislosti na teplotě a koncentraci. Nejčastější využití nalezne v chemickém, pivovarském, mlékárenském a papírenském průmyslu, při výrobě celulózy, pro vyhnívací nárže, rozvody potrubí nebo bělící přístroje.

Nerez typu 321 (ČSN 17247)

Odolná vůči méně agresivním kyselinám jako například kyselina dusičná. Je nemagnetická, nekalitelná, obtížně leštitelná a dobře svařitelná. Je vhodná pro slabší kyseliny a chemická prostředí, potrubí, příruby nebo tlakové nádoby.

Další materiály

K dispozici jsou i další pokročilé materiály pro pláště teplotních sond, termočlánků, Pt100, jako je například INCONEL®600 nebo Super OMEGACLAD™XL vyvinutý společností OMEGA. Případně exotické materiály vhodné pro plášťové teplotní sondy, především termočlánky, které odolávají i velmi vysokým teplotám, jako například tantal, molybden nebo platina/rhodium.

Pokud si nejste jisti výběrem vhodného materiálu pro plášť vašeho termočlánku nebo odporového teploměru, kontaktujte nás.