Odporový teploměr Pt100 vs Termočlánek

Není praktické srovnávat odporové teploměry (Pt100 a další) a termočlánky obecně. Pokud však porovnáme jejich výkon z hlediska konkrétních kritérií, zjistíme, který typ snímače teploty je pro konkrétní aplikace nejvhodnější.

Teplotní rozsah

Termočlánek je lepší pro měření při vysokých teplotách. Nové výrobní techniky zlepšily teplotní rozsah měření u odporových teploměrů, ale více než 90 % odporových teploměrů je navrženo pro teploty pod 400 °C.

Naproti tomu některé termočlánky lze použít až pro teploty do 2500°C.

Náklady na pořízení

Termočlánek

Termočlánky jsou obecně levnější než například odporové teploměry Pt100. Odporový teploměr Pt100 bude často stát dvakrát nebo třikrát více, než termočlánek stejného provedení a určený pro stejnou teplotu.

Úspory lze dosáhnout na instalaci odporového teploměru, která je levnější, protože jako přívodní vodič se používá relativně levný měděný drát. Tato úspora však nestačí ke kompenzaci vyšší ceny snímacího zařízení.

Citlivost

Oba typy snímačů reagují relativně rychle na změny měřené teploty, ale termočlánky jsou rychlejší. Termočlánek s uzemněným měřícím koncem bude reagovat téměř třikrát rychleji než běžný odporový teploměr typu Pt100.

Nejrychlejším možným teplotním snímačem je termočlánek s odhaleným měřícím spojem. Vylepšení výrobních postupů však také výrazně zlepšilo doby odezvy tenkovrstvých odporových snímačů a sond Pt100.

Přesnost

Odporové teploměry Pt100, Pt1000 atd. jsou obecně přesnější než termočlánky. Pt100 mají typicky přesnost 0,1 °C, ve srovnání s většinou termočlánků kde je přesnost spíše kolem 1 °C. Některé modely termočlánků se však mohou přesnosti odporových teploměrů přiblížit. Mezi mnoho faktorů, které mohou ovlivnit přesnost snímače, patří linearita, opakovatelnost nebo stabilita.

LinearitaOdporový teploměr Pt100

Vztah mezi teplotou a odporem u odporových teploměrů je téměř lineární, zatímco termočlánek má křivku průběhu teploty a výstupního napětí nelineární, deformovanou do tvaru písmene „S“.

Stabilita

Údaje měření teploty pro odporový teploměr zůstávají stabilní a opakovatelné po dlouhou dobu. Hodnoty teploty měřené termočlánky mají tendenci driftovat kvůli chemickým změnám (jako je například oxidace) ve snímači. Linearita odporového teploměru a odolnost vůči teplotnímu driftu ho činí dlouhodobě stabilnějším.

Závěr

Termočlánky jsou ekonomičtější teplotní snímače než odporové teploměry díky jejich levnějšímu výrobnímu procesu. V závislosti na počtu sond, které pro svou aplikaci potřebujete, to může být hlavní faktor při výběru. Odporové teploměry (Pt100, Pt1000 atd.) na druhé straně poskytují spolehlivější výstup.

Po pečlivém stanovení teplotního rozsahu a požadovaného "výkonu" snímače si nyní můžete vybrat nejvhodnější typ teplotní sondy pro vaši aplikaci.

► UKÁZAT ODPOROVÉ TEPLOMĚRY (Pt100)

► UKÁZAT TERMOČLÁNKY


Video

Vše co potřebujete vědět o termočláncích a odporových teploměrech (anglicky)


Doporučené produkty12