Co je termočlánkový drát a jak funguje?

Termočlánkový drát se využívá pro výrobu termoelektrických snímačů teploty, neboli termočlánků, které se nejčastěji využívají při měření teploty v průmyslových provozech.

Termočlánek je snímač pro měření teploty, který se skládá ze dvou odlišných kovů, které jsou spojeny na snímacím konci.

Různé typy termočlánků (např. termočlánkový snímač typu J, typu K a další) používají různé směsi kovů v jednotlivých větvích. Signál z termočlánku má velmi nízkou úroveň, například u typu K kolem 41µV na °C, což klade vysoké nároky na vedení signálu. Zároveň termočlánky vyžadují komopenzaci teploty studeného konce označovanou jako CJC (Cold Junction Compensation).

Informace k termočlánkovým drátům

  • Jak se izolované termočlánky rozeznávají?
  • Jaký je rozdíl mezi standardním a speciálním provedením SLE co se týče chyby?
  • Jaký je rozdíl mezi termočlánkem a prodlužovacím kabelem?

Jak se izolované termočlánky rozeznávají?

Termočlánkové snímače teploty, dráty, vedení, sondy a izolace na termočlánku je pro identifikaci barevně označena. Dle normy ANSI je záporná větev v izolovaném termočlánkovém vodiči červená a dle normy IEC je záporná větev bílá. Pozitivní větev má barvu termočlánku, jenž je stejná jako barva vnější izolace drátového prodlužovacího kabelu. Vnější plášť termočlánkového kabelu je typicky hnědý. Pro vysokoteplotní drát je běžné, že má v bílém materiálu barevný "průvodič" jako kódovací značku. 

Jaký je rozdíl mezi standardním a speciálním provedením SLE co se týče chyby?

Specifikace standard a SLE (special limit of errors - speciální mez chyby) se týkají přesnosti termočlánkového drátu. SLE vodič má zvýšenou přesnost oproti standardnímu vodiči. Přesnost termočlánků se liší podle typů termočlánku. Například pro nízké teplotní rozsahy je nejvhodnější použít termočlánek typu T, který je složen z měděného drátu v kladné větvi a konstantanu (směs mědi a niklu) v negativní větvi. 

Jaký je rozdíl mezi termočlánkem a prodlužovacím kabelem?

Termočlánkový drát je drát, který se používá k vytvoření snímacího bodu (nebo části sondy) termočlánku. Prodlužovací vedení, je drát, který se používá pouze k přenesení signálu termočlánku ze sondy do měřícího přístroje. Vodič typu prodlužovacího vedení bude mít obvykle nižší limit okolní teploty. Může jím procházet signál představující vyšší teplotu, který byl získán ze sondy, ale vodič nemůže být fyzicky vystaven vyšším teplotám. Jako prodlužovací vodič, lze použít i termočlánkový vodič, ale v bodě snímání teploty (nebo v termočlánkové sondě) se nesmí jako termočlánek používat prodlužovací vedení. Čísla modelů prodlužovacího vedení obvykle začínají předponou "EX".

Vyberte správný termočlánkový drát pro vaší aplikaci

Holý termočlánkový drát

Holý termočlánkový drát
Holý termočlánkový drát, je drát bez jakékoli izolace. Běžně je dostupný navinutý na cívce a objednává se jako pár. Typické použití je například pro vytvoření malého termočlánku ve specifických aplikacích.
Duplexní izolovaný termočlánkový drát

Duplexní izolovaný termočlánkový drát
Duplexní izolovaný termočlánkový drát je pravděpodobně nejběžnějším typem termočlánkového drátu. Typ termočlánku, typ izolace a rozměry jsou některé z důležitých parametrů, které je nutno zvážit při výběru vhodného termočlánkového drátu pro vaší aplikaci.
Termočlánkový drát v plášti

Termočlánkový drát v plášti
Termočlánkový drát v plášti (plášťový termočlánek) je termočlánkový drát, který je obklopen izolačním materiálem, typicky oxidem hořečnatým, a je uzavřen v kovovém plášti. Klíčová vlastnost tohoto druhu termočlánkových drátů je schopnost odolat vibracím, vysokým teplotám a tlakům v závislosti na typu použitého pláště.

FAQ - nejčastější dotazy ohledně termočlánkového drátu

Jaká je maximální délka termočlánkového drátu?

Existuje mnoho faktorů, které mohou ovlivňovat použitelnou délku termočlánkového drátu. V oblasti bez elektromagnetického rušení, obvykle vyhoví termočlánkový drát délky do cca 30m při průřezu vodiče minimálně 20 AWG nebo silnější. Dva hlavní faktory při určování použitelné délky termočlánkového drátu jsou, celkový elektrický odpor smyčky (obvodu) a zabránění vstupu elektrického šumu do signálu. Vzhledem k tomu, že různé termočlánkové vodiče jsou vyrobeny z různých materiálů, odpor se bude lišit podle typu, délky a průměru drátu. Povolený odpor smyčky je ovlivněn vstupním odporem zesilovače (vyhodnocovacího přístroje), ke kterému je termočlánkový drát připojen. Obecně platí, že cílem je udržet celkový odpor smyčky pod 100 ohmů.

Odpor smyčky se určuje vynásobením délky ve stopách odporem na dvojitou stopu. Pamatujte, že délka jedné stopy zahrnuje stopu z každého ze dvou termočlánkových vodičů. Nezapomeňte ve vašich výpočtech zahrnout sondu, pokud je používána. Druhým hlavním faktorem při vedení termočlánkového drátu je jeho vedení mimo elektromagnetická pole. Termočlánek vytváří signál s nízkým napětím a nesmí být veden v blízkosti napájecích vodičů, motorů atd. Pro minimalizaci šumu je běžně používáno kovové opředení nebo kroucený stíněný termočlánkový drát.

► UKÁZAT TERMOČLÁNKOVÉ DRÁTY


Doporučené produkty12