Aktualizujte starší systémy na IIoT a získejte více

Průmyslový internet věcí (Industrial Internet of Things – IIoT) je nezbytným požadavkem pro průmyslová odvětví, která se chtějí pustit do digitální transformace. Právě díky těmto propojeným ekosystémům dosahují podniky lepší viditelnosti svých procesů, zajišťují provozuschopnost technologií, provádějí prediktivní údržbu a zvyšují produktivitu a ziskovost. Uvedení těchto výhod do praxe prostřednictvím chytrých firemních iniciativ je však složitější, než se zdá. Nejběžnější překážkou je sběr provozních dat ze zastaralého vybavení a jejich přenos do cloudových úložišť.

Podobná starší zařízení byla zkonstruována před nějakými 20 či 50 lety a měla omezenou kapacitu sběru dat a omezené možnosti připojení k síti. Starší „Legacy“ systémy však tvoří nedílnou součást většiny průmyslových instalací. Na rozdíl od běžné IT infrastruktury, která se z důvodů lepší funkčnosti a bezpečnosti každých pár let mění, mají průmyslové stroje a zařízení často delší životní cyklus.

Úplná výměna takových systémů znamená investici v řádu milionů do nového vybavení, řízení dodavatelského řetězce, zlepšení procesů a zaškolení operátorů. Výstavba nových závodů se zcela nativními IIoT technologiemi je tedy nepraktická. Jedním ze způsobů migrace legacy systémů do IIoT ekosystémů je využití upgrade podporovaného dodavateli nebo IIoT integrace na míru. Často se však jedná o nákladná řešení, jejichž rozsah je těžko přizpůsobitelný.

Díky současnému pokroku ve výpočetním hardwaru a novým typům snímačů existuje úsporná alternativa takového upgrade, která vám umožní zavést IIoT činnosti vedoucí ke zlepšení podnikové výkonnosti a trvalé konkurenceschopnosti. Tyto technologie jsou připraveny k integraci se starším zařízením a jeho komponenty, například PLC, ovládacími aplikacemi a vestavěnými snímači, a zajistí komunikaci přes stávající protokoly. Tato vlastnost rozšíří funkčnost vašich legacy systémů, zlepší viditelnost procesů a umožní, aby propojené prostředí dosáhlo chytrých podnikových cílů.

Technologie umožňující sběr dat ze starého zařízení

Video kamery: kamery s vysokým rozlišením, které zachycují tváře, monitorují pracoviště, detekují abnormálně vysoké teploty nebo zaznamenávají stav vzdálených zařízení.

Smart snímače: tyto úsporné IoT snímače typu plug-and-play dokáží měřit různé podmínky okolního prostředí, například teplotu, vlhkost, tlak a osvětlení. Některé z nich umí i bezdrátově komunikovat.  

Smart brány: tyto centrální body jsou schopné sbírat data z nových i starých systémů a přenášet je do cloudových úložišť k další analýze. 

Cloudové služby: nízkonákladový způsob sběru, ukládání a zpracování dat přinášející reporting a analytiku v reálném čase a dostupné odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení.

Omega Link od společnosti OMEGA je přesně tím systémem takových technologií, které nabízejí okamžitou konektivitu pro nové i stávající vybavení párováním produktů pomocí jediného tlačítka. Než se však do IIoT pustíte i vy, musíte mít pro takovou digitální transformaci jasný plán. Řada IIoT projektů dopadne neúspěšně právě proto, že jim chybí jasná obchodní strategie. 

Jak úspěšně převést legacy systém do prostředí IIoT

Nabízíme pár základních tipů k tomu, abyste úspěšně dokázali zapojit své starší systémy do IIoT ekosystému.

Definujte své projektové cíle

Úspěch každého IIoT projektu začíná jasným stanovením obchodních cílů. Za jakým účelem chcete vybavit svá zařízení IIoT produkty? Je to pro zlepšení viditelnosti procesů? Potřebujete vzdáleně monitorovat výkonnost zařízení? Nebo potřebujete řešení pro činnosti prediktivní údržby? Definování těchto cílů vám pomůže zvolit si to správné IIoT řešení zaručující lepší výsledky.

Připravte plán sběru dat ze starého zařízení

Jakmile jste stanovili projektové cíle, pokračujte sestavením seznamu zařízení, ze kterých potřebujete sbírat data. Většina instalací se skládá z nových a starých zařízení. Zjistěte, jaké komunikační protokoly vaše vybavení podporuje. Pro analogové stroje, které neumějí komunikovat, zvolte správná smart zařízení. Takové stroje můžete monitorovat pomocí kamer a získat zpětnou vazbu nebo měřit parametry jako vibrace, teplotu, vlhkost a osvětlení v reálném čase, a tak zjišťovat jejich stav. Bez ohledu na to, jakou monitorovací strategii zvolíte, musí splňovat vaše projektové cíle.

Připravte své prostředí pro IIoT

Pro nový soubor IIoT produktů budete potřebovat infrastrukturu, pomocí které se propojí a budou komunikovat mezi sebou i s cloudovým nebo místním informačním systémem. Součástí tohoto procesu je stanovení propojovací konfigurace (celulární, kabelová nebo bezdrátová), nastavení ethernetové sítě, zajištění kabeláže a nastavení IT systému v případě, kdy se ukládání dat a výpočetní služby provádějí místně.

Integrujte inteligentní smart snímače do starých zařízení

Začněte monitorovat klíčové výkonnostní ukazatele starých zařízení díky integraci smart snímačů. Ekosystém Omega Link od společnosti OMEGA takový proces usnadňuje. Umožní vám rychle připojit stávající zařízení prostřednictvím smart brány, která shromažďuje a odesílá data ze strojů do cloudu a tím vám umožňuje v reálném čase sledovat, co se děje, a to kdekoliv a na jakémkoliv zařízení.

Stará zařízení tu budou i nadále, tak proč je neupgradovat?

Stará zařízení a stroje mají delší životní cyklus a pro podniky mají velkou hodnotu. Podobné systémy budou existovat i nadále. Namísto toho, abyste je pro vstup do prostředí IIoT nákladně nahrazovali novými instalacemi, je praktičtější tyto legacy systémy upgradovat. Ekosystém s technologiemi jako smart snímače, smart brány a cloudové výpočetní služby, začátky s IIoT usnadní.

► KOUPIT HARDWARE


Doporučené produkty6