|    Všechny aktuality   |
8-kanálové USB moduly pro sběr dat2018-10-10T04:23:14+00:00

Project Description

8-kanálové USB moduly pro sběr dat

OM-USB-TC, OM-USB-TC-AI a OM-USB-5201 jsou USB 2.0 vstupní moduly sběru dat pro termočlánky. Jsou to samostatné moduly, napájené přímo z kabelu USB (kabel je součástí dodávky). Vnější napájecí zdroj není požadován (kromě OM-USB-5201). Všechny doplňky konfigurace jsou programovatelné a moduly se pomocí software plně kalibrují. OM-USB-TC a OM-USB-5201 poskytují osm diferenciálních termočlánkových vstupů a mají vestavěné dva snímače teploty studených konců termočlánků pro automatickou kompenzaci údajů z termočlánků. OM-USB-TC-AI poskytuje osm analogových vstupních kanálů, které jsou nastaveny jako čtyři diferenciální teplotní vstupy a čtyři diferenciální nebo jednoduché napěťové vstupy. Modul má jeden snímač teploty pro automatickou kompenzaci studených konců pro termočlánkové údaje. Vstupy pro termočlánky jsou softwarem programovatelné pro typy J, K, T, T, E, R, S, B a N. Detekce přerušení termočlánku vám umožňuje zjistit jeho přerušení. Vestavěný mikroprocesor automaticky linearizuje měřená termočlánková data. Napěťové vstupy (pouze OM-USB-TC-AI) jsou softwarem programovatelné pro rozsahy ±10V, ±5V, ±2,5V a ±1,25V. Osm nezávislých  s TTL kompatibilních digitálních vst./ výst.(I/O) kanálů je poskytnuto ke komunikaci na úrovni TTL logiky s vnějšími přístroji a ke generování poplachů. Pomocí software lze digitální I/O kanály programovat pro vstupy a výstupy.

 

OM-USB-5201 se vyznačuje nezávislými teplotními poplachy. Každý poplach ovládá přidružený digitální I/O kanál jako poplachový výstup. Vstupem pro každý poplach je kterýkoliv z teplotních vstupních kanálů. Výstup každého poplachu lze softwarem konfigurovat jako aktivní horní nebo spodní. Limitní podmínku teploty pro aktivaci každého poplachu lze uživatelsky programovat. Je-li nějaký poplach aktivován, je přidružený digitální I/O kanál přepnut na výstupní stav. OM-USB-5201 má také schopnost ukládat data. Měřené hodnoty se mohou uložit na standardní CompactFlash paměťovou kartu (512 MB flash karta je zahrnuta v dodávce s OM-USB-5201). Ukládání dat lze provádět pouze když je OM-USB-5201 odpojen od počítače. Pro ukládání dat je tedy potřebný dodaný stř. napájecí adaptér. Uživatelem naprogramovaná nastavení v režimu ukládání dat zahrnují interval vzorkování a start režimu ukládání (zap. napájení nebo při určitém údaji a času).

Moduly OM-USB-TC, OM-USB-TC-AI a OM-USB-5201 jsou dodávány s efektní sadou software, včetně nového plně hodnotného TracerDAQ®, s ukládáním mimo datový box, prohlížením a aplikací analýzy dat; Universal LibraryTM; ULx pro NI LabVIEW ( ucelená knihovna VIs a příklady programů kompatibilních s LabVIEW verzí 8.2.1 a pozdějšími); a InstaCalTM instalací, kalibrací a testovací utility-výkonným software řešeními pro programátory a stejně tak pro neprogramátory. Tyto moduly pracují pod Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10 (32-bit nebo 64-bit) operačními systémy. Moduly sběru dat OM-USB-TC, OM-USB-TC-AI a OM-USB-5201 jsou dodávány se software TracerDAQ jenž je souborem čtyř virtuálních přístrojových aplikací využívané pro grafické displeje, ukládání vstupních dat a generování výstupních signálů:

 • Registrační pás – hodnoty uložené a v grafech, získávané z analogových vstupů, digitálních vstupů, teplotních vstupů a čítačových vstupů
 • Osciloskop – zobrazuje hodnoty získávané z analogových vstupů
 • Generátor funkcí – generuje  časové (tvarové) průběhy signálů pro analogové výstupy
 • Pulzní generátor – generuje časové průběhy pro čítačové výstupy

TracerDAQ PRO je zdokonalená verze programu Tracer DAQ. Všechny modely jsou dodávány s 2m dlouhým USB kabelem, softwarem a originální uživatelskou příručkou. OM-USB-5201 obsahuje navíc AC napájecí adaptér a 512MB paměťovou kartu.

 • OM-USB-TC a OM-USB-5201 mají 8 termočlánkových vstupů
 • OM-USB-TC-AI má 4 termočlánkové vstupy a čtyři analogové napěťové vstupy
 • OM-USB-5201 má schopnost ukládání dat (kompaktní flash)
 • 24-bitové rozlišení
 • Programovatelný software pro termočlánky typu J, K, T, E, R, S, B, N
 • Vestavěná kompenzace studených konců a zjištění přerušeného termočlánku
 • Osm digitálních vtupů/výstupů
 • Není vyžadován vnější napájecí zdroj (kromě OM-USB-5201)

 

ODKAZ NA E-SHOP