|    Všechny aktuality   |
DEMO – sledování a záznam teploty přes internet2019-01-21T13:09:43+00:00

Project Description

DEMO – sledování a záznam teploty přes internet

iSD-TC poskytuje dálkové sledování a záznam teploty na 2 nezávislých kanálech, s termočlánky typu J, K, T, E, R, S, B, C, N, L. Umí spustit alarm při dosažení nastavených mezí, při výpadku napájení a stavy odesílat přes e-mail nebo SNMP. K dispozici jsou také 2 relé pro sepnutí např. světelné houkačky nebo sirény. Přístroj je ideální pro aplikace jako jsou serverové místnosti, laboratoře, muzea, sklady nebo jiné vzdálené prostory a zařízení. Pro sledování a záznam teplot není potřeba speciální software. Všechny funkce jsou jednoduše dostupné z vašeho prohlížeče internetu (HTML nebo Java applet).

Vybranou část zaznamenaných dat rychle stáhnete on-line z webového rozhraní. Další možností je vyjmout SD kartu a data ve formátu CSV (Microsoft Excel®) překopírovat na váš počítač. Navíc je možno záznam dat kdykoliv spustit nezávisle na záznamu na SD kartu, přímo ve webovém rozhraní a měřená data ukládat s vzorkovací frekvencí 2 vteřiny, na lokální počítač.

 

 

K dispozici je také model iSD-TH pro sledování teploty, relativní vlhkosti a rosného bodu. Přístroje iSD série mají nerezové tělo, vynikají kvalitní elektronikou a konstrukcí. Jsou navrženy a vyráběny ve spojených státech.

Kliknutím na odkaz níže se připojíte k iSD-TC, který je umístěn v sídle naší společnosti a monitoruje venkovní teplotu a teplotu v serverovně, pomocí 2 termočlánků typu K.

 

sledování a záznam teploty přes internet

 

Pro správné zobrazení grafů a další pokročilé funkce, musíte mít ve vašem internetovém prohlížeči aktivní podporu jazyka JAVA®. Aktuální verzi Javy si zdarma stáhněte a nainstalujte ze stránky výrobce www.java.com.

Následně v ovládacích panelech Windows najděte ovládací panel Java a nastavte záložku Secutity podle obrázku níže.

 

 

Pokud chcete ukládat grafy nebo zaznamenávat měřená data přímo z prohlížeče internetu, na disk lokálního počítače, je potřeba dále povolit práva v souboru “java.policy” tak, aby měl Java applet možnost zápisu na disk. Tento krok není nutný, pokud využíváte jen zobrazování měřených hodnot/grafů on-line a záznam na SD kartu, s následným stahováním naměřených dat do počítače.

Upozornění: pokud používáte prohlížeč Chome, od verze 42 výše Google odstranil podporu pro NPAPI pluginy, mezi které patří i Java. Standardně tedy nelze Java plugin v prohlížeči Chrome spustit. Podporu můžete prozatím znovu zapnout, nicméně do budoucna bude zcela odstraněna:

1. otevřete v prohlížeči Chrome novou záložku
2. napište do řádku pro adresu chrome://flags/#enable-npapi a potvrďte stiskem ENTER
3. v nastavení pro povolení NPAPI “Aktivovat rozhraní NPAPI” klikněte na “Aktivovat
4. zavřete záložku s nastavením
5. zavřete a znovu spusťte prohlížeč Chrome

Doporučujeme použít prohlížeč Internet Explorer.

V případě dotazů prosím kontaktujte naše prodejní nebo servisní oddělení,
které vám s konfigurací pomůže i na dálku.

iSD-TC – ODKAZ NA E-SHOP

iSD-TH – ODKAZ NA E-SHOP

Ukázka vybraných obrazovek z administračního rozhraní: