|    Wszystkie nowości   |
INFORMATOR 52019-01-03T10:24:58+00:00

Project Description

Rejestrator wielokanałowy 8/16 wejść pomiarowych dla termopar, PT100, termistorów, tensometrów, sygnałów analogowych: prądowych, napięciowych. Czujniki płaszczowe o drobnej średnicy w tolerancji klasy 1 o średnicach 0,25 do 0,75mm. Termopary wysokotemperaturowe z izolacją z włókien o wysokiej temperaturze i opłocie z Inconelu. Wysokotemperaturowe termopary do pomiaru
powierzchni s maksymalnym pomiarem do 760°C. Miniaturowy czujnik temperatury na podczerwień dla celów wysokotemperaturowych i metali.

Standardowe i miniaturowe wtyki i gniazda dla termopar. Standardowe i miniaturowe ceramiczne wysokotemperaturowe wtyki i gniazda dla termopar. Rejestratory temperatury i wilgotności względnej z inferfejsem USB. Przetwornik do czujników głowiciwych z RFID (NFC) komunikacją. Gniazda panelowe standartdowe, uniwersalne, 3 pinowe i miniaturowe dla termopar. Termopary z hermatycznym zakończeniem spoiny pomiarowej. 3-pinowe wtyki i gniazda dla termopar ekranowych, termometrów oporowych i termistorów.