|    Všechny aktuality   |
Převodník teploty do hlavice pro odporové snímače2018-10-10T04:26:22+00:00

Project Description

Převodník teploty do hlavice pro odporové snímače

Převodníky teploty TX12 do hlavice se připojují na libovolný standardní odporový teploměr Pt100 a převádějí linearizovanou teplotu na signál 4 až 20mA.  Převodník je dvouvodičový přístroj, který je plně kofigurovatelný uživatelem v širokém rozsahu teplot pomocí jednoduchého tlačítka. Tato nová konstrukce má v sobě vestavěné konfigurační menu umožňující uživateli upravit výstup převodníku jak v nule tak i na konci rozsahu a ideálně tak omezit vliv poruch snímače.

 

 

Díky pokrokové technologii elektronických obvodů je garantována vysoká stabilita v širokém rozmezí okolní teploty dle zkušeností s přístroji montovanými do hlavic. Jeden z rysů tohoto převodníku je programová LED poskytující vizuální indikaci poruch snímače v běžném režimu a je také využita jako průvodce uživatele jednoduchým menu při konfiguraci převodníku.

  • Uživatelem nastavitelný, nulový výstup při poruše snímače
  • Jedinečná konfigurace tlačítky, bez PC
  • Vysoká stabilita
  • Programovatelné limitní meze
  • LED snímač jako indikátor výpadku snímače
  • Rekonfigurace je možná v několika sekundách

ODKAZ NA E-SHOP