|    Všechny aktuality   |
Průmyslový infrateploměr s optickými vlákny2018-10-10T04:23:58+00:00

Project Description

Průmyslový infrateploměr s optickými vlákny

Vysokorychlostní průmyslové infračervené převodníky s optickými vlákny série OS4000 měří v teplotních rozsazích 200 až 1600°C, používají 3 standardní optické zorné úhly a 3 standardní délky optických kabelů. Přístroj má standardní vlastnosti jako nastavitelná emisivita a lineární analogový výstup. K dispozici je i horní a spodní alarm s napěťovým výstupem, rozhraní RS232 pro počítač, vestavěný laserový zaměřovač, atd.

 

 

Pomocí komunikačního software pro Windows může uživatel zvolit dobu odezvy, funkci zachycení špičkových hodnot, nastavení bodů horního a spodního alarmu a ukládání dat. Přístroj je vestavěn do prostoru o průměru 63,5 mm a délky 152,5 mm. Montážní konzola a dvě matice jsou zahrnuty v dodávce.

Software pro komunikaci s počítačem
Série OS4000 se dodává s komunikačním softwarem pro Windows®. Tento software umožňuje uživateli provádět následující činnosti:
Instalovat a uvést do chodu komunikaci s OS4001 a displejem teploty v reálném čase jak digitálně tak i graficky.
Vybrat zvuk, COM port a měřicí jednotku teploty.
Vybrat dobu odezvy, nastavit horní a spodní body alarmu a funkce zadržení špiček.
Výběr stupnice grafu ručně nebo automaticky a výběr časové báze grafu.
Zobrazit teplotu v čase spolu s liniemi horního a spodního alarmu.
Uložení teplotních dat do souboru.

  • Velmi rychlá časová odezva kolem 1 milisekundy
  • 3 standardní optická zaměření (zorné úhly)
  • Emisivita nastavitelná od 0,05 až do 0,99
  • 4 standardní analogové výstupy
  • Rozhraní RS-232C se softwarem pro Windows®, ukládání dat
  • Vestavěný laserový zaměřovač pro cílené zaměření
  • Montážní konzola a matice jsou v dodávce
  • Volitelný vodou chlazený kryt
  • Volitelná vestavěná relé se spínacími výstupními kontakty
  • Zákaznický zorný úhel a teplotní rozsahy

 

ODKAZ NA E-SHOP