|    Všechny aktuality   |
Termočlánky z materiálu Super OMEGACLAD® XL2018-10-10T04:25:52+00:00

Project Description

Termočlánky Super OMEGACLAD® XL

Termočlánkové snímače teploty Super OMEGACLAD® XL se vyznačují nízkým driftem a dlouhou životností. Na základě vlastních plášťových kabelů exkluzivně vyráběných firmou Omega a nejnovějších technologických procesech výroby uplatňovaných firmou Omega, jsou tyto termočlánky s prodlouženou životností vhodné pro měření v těžkých průmyslových podmínkách. Na základě požadavků průmyslu na výrobu menších termočlánkových snímačů teploty – při zajištění schopnosti měřit dlouhodobě vysoké teploty s vysokou přesností a menším driftem – Omega Engineering Inc. pokračuje v úsilí stanovit standardy pro dlouhodobou životnost a přesnost termočlánkových snímačů teploty s využitím svého „vlajkového“ produktu, Super OMEGACLAD® XL plášťových kabelů a sond.

 

              

 

Testy prokazují, že termočlánkové snímače teploty z materiálu Super OMEGACLAD® XL vydrží déle než jiné sondy a jsou tedy efektivnější. Termočlánkové snímače teploty Super OMEGACLAD® XL firmy Omega pracují v teplotách až 1335 °C (2435 °F) a vykazují drift menší než 2.8 °C (5 °F) při kontinuálním provozu v teplotě 1149 °C (2100 °F). (Viz. graf níže)

Pro zajištění této úrovně technických parametrů, využívá firma Omega vlastní automatizovaný proces výroby teplotních snímačů v kombinaci s technologicky vyspělým provedením, kvalitními materiály a rozsáhlým testováním při výrobě vlastních plášťových (MI) kabelů. Tyto pečlivě kontrolované, Omegou exkluzivně vyráběné MI kabely jsou klíčovou částí pro výrobu senzorů, které odolávají vlivům spalovacích plynů nebo vzduchu při teplotě až 1335 °C. Ochranný plášť sond je odolný i vůči korozi v prostředí kontaminovaném příměsí chlóru, v oxidačním prostředí a v prostředích bohatých na čpavek/nitrid pro teploty nad 980 °C (1800 °F).

 

 

Termočlánkové snímače teploty Super OMEGACLAD® XL se dodávají v kalibracích typu K a N se slitinami CHROMEGA® a ALOMEGA® (typ K) a OMEGA-P® a OMEGA-N® (typ N). Průměr pláště zahrnuje rozměry od 1/16“ do 3/8“, a v metrických jednotkách od 1.5 mm do 9.5 mm. Standardní délky sond jsou 150 mm (6“) a 300 mm (12“) s miniaturními konektory a 300 mm (12“) a 450 mm (18“) s nalisovanými standardními konektory. Termočlánkové snímače teploty Super OMEGACLAD® XL se dodávají jednoduché nebo dvojité, s konektory nebo bez konektorů, s miniaturní nebo nalisovanou přechodkou a kabelem, v provedení s madlem nebo svorkovnicí a i v průmyslovém provedení s hlavicí. Typ měřícího spoje může být uzemněný, nechráněný nebo izolovaný. Na přání zákazníka lze vyrobit speciální provedení, včetně provedení s holými drátovými vývody.

 

 

Pro OEM aplikace a jako náhradní části je možné dodat termočlánkové snímače teploty Super OMEGACLAD® XL v provedení plášťového komponentu délky 150 mm (6“) nebo delší s holými drátovými vývody (BLMI). Sondy typu BLMI jsou vyráběny ze stejně vysoce kvalitních materiálů jako standardní Super OMEGACLAD® XL sondy firmy Omega. Dvojité provedení zahrnuje dva nezávislé termočlánky, které umožňují, například, připojení regulátoru a zobrazovače k různým termočlánkům, které jsou chráněny jedním pláštěm. Pro teploty do 175 °C (350 °F) se termočlánkové snímače teploty dodávají s utěsněním studeného konce pomocí epoxidové pryskyřice. Keramické utěsnění rozšiřuje rozsah pracovní teploty až do 1200 °C (2200 °F). Délka holých vodičů je 19 mm (3/4“).

 

 

Důsledné testy zajišťují stabilitu a přesnost

Všechny Super OMEGACLAD® XL termočlánkové snímače teploty firmy Omega procházejí důslednými testy na tlakovou netěsnost a izolační odpor (IR) a splňují nebo překračují standardy pro termočlánky včetně ANSI/ASTM-E-230, ASTM-E-608 a BS/EN 61515. Všechny teplotní snímače s průměrem pláště větším než 1.5 mm (1/16“) musí vydržet tlakový test 2.5 MPa (362 PSI) na „horkém konci“ (svařovaný konec) sondy. Všechny teplotní snímače mají minimální izolační odpor (IR) 1 GΩ při 500 V.

Dlouhodobá životnost, malý drift napomáhají snižování nákladů
Pro náročné aplikace, kde jsou malý drift a dlouhodobá přesnost rozhodujícími faktory pro zajištění přesného řízení procesu, vydrží teplotní snímače Super OMEGACLAD® XL firmy Omega déle a udržují svou přesnost lépe než konvenční teplotní snímače s ochranným pláštěm z nerezové oceli nebo jiné vysoce odolné sondy s pláštěm z Inconel®.

 

Teplotní snímače Super OMEGACLAD® XL

Výrobcům nabízíme několik výhod. Lepší přesnost a nižší drift čidel nakonec vedou k výrobě méně zmetků a výrobě lepšího koncového výrobku. Méně nutných výměn teplotních snímačů snižuje náklady na údržbu, zvláště když jsou teplotní snímače instalovány v těžko dostupných místech. V průběhu dlouhodobého testu EMF driftu prováděného v kalibrační laboratoři firmy Omega (viz. níže uvedený graf), byly vystaveny kontinuální teplotě 1149 °C (2100 °F) po dobu 25 týdnů v elektrické peci v normální atmosféře: dva vysoce odolné teplotní snímače od jiných výrobců, teplotní snímač s pláštěm z Inconel® a teplotní snímač Super OMEGACLAD® XL (všechny o průměru 3.2 mm, kalibrace typ K). Během 15 týdnů oba teplotní snímače od jiných výrobců a Inconelová sonda vykazovaly odchylku větší než 8.3 °C (15 °F) nebo zcela selhaly, zatímco teplotní snímač Super OMEGACLAD® XL pokračoval dále v měření s přesností ve třídě 1 (+/-4.6 °C nebo +/- 8.3 °F) po dobu 25 týdnů.

 

 

V jiném dlouhodobém testu odchylky při teplotě 815 °C (1500 °F) byly testovány dva teplotní snímače o průměru 0.8 mm (0.032“) typu K s izolovaným měřícím spojem. Jeden z nich byl teplotní snímač Super OMEGACLAD® XL, druhý teplotní snímač s pláštěm z Inconel® 600 byl od jiného výrobce. Teplotní snímače byly testovány v otevřené atmosféře v elektrické peci spolu se standardem typu S, navázaným na standardy NIST. I když teploty 815 °C a vyšší nejsou běžně doporučovány pro teplotní snímače o tak malém průměru pláště, byla tato teplota zvolena pro urychlení celého testu. Přibližně po 7 týdnech, překročila odchylka u Inconelového snímače teploty povolenou odchylku třídy 1 a teplotní snímač úplně selhal před ukončením 15 týdenního testu. Teplotní snímač Super OMEGACLAD® XL pokračoval v činnosti, aniž odchylka vybočila z třídy přesnosti 1, po dobu 3 let – 2 měsíce z tohoto období pracoval teplotní snímač při teplotě 1000 °C (1832 °F). Pro zachování srozumitelnosti stupnice zobrazuje níže uvedený graf prvních 60 týdnů testu.

 

 

Ještě jedno srovnání při 1205 °C. Teplotní snímač Super OMEGACLAD® XL typu K o průměru 1/8“ pracovala po dobu 52 dnů. Kdežto teplotní snímač Inconelový jiného výrobce, pracoval ve stejných podmínkách pouze 3 dny. I když se výsledky, samozřejmě, budou lišit v závislosti na každé aplikaci, jakékoliv zlepšení driftu, přesnosti a životnosti teplotního snímače zvyšuje úspory pro výrobce (nebo snižuje náklady pro uživatele), kteří si nemohou dovolit prostoje ve výrobě.

Teplotní snímače Super OMEGACLAD® XL najdou své uplatnění v hutnictví, v potravinářském průmyslu, automobilovém a leteckém průmyslu, alternativních energiích, v elektrárnách, při výrobě umělých hmot, ve sklárnách a mnoha jiných aplikacích, kde je zapotřebí dlouhodobá životnost a přesnost. Dnes, více než kdykoliv předtím, výrobci vyžadují, aby jejich řídící systémy a zařízení vyráběly bezporuchové, kvalitní výrobky. Ale řídící systém je jen tak dobrý, jaké informace dostává od svých čidel. Přestože termín “výrobní náklady“ je často aplikován jen pro velké systémy, kvalitní snímače mohou mít velký vliv na celý výrobní systém. Vzhledem k tomu, že měření teploty je nejčastější aplikací v technologickém procesu, je jistě získání konzistentního, přesného, dlouhodobého měření a výměna termočlánků v co nejdelších intervalech přínosným faktorem pro snížení výrobních nákladů. Teplotní snímače Super OMEGACLAD® XL snižují výrobní náklady díky dlouhodobé životnosti a malému driftu.

 

ŠIROKÝ VÝBĚR TERMOČLÁNKŮ A SESTAV