|    Wszystkie nowości   |
Termopary Super OMEGACLAD® XL2018-11-22T13:23:21+00:00

Project Description

Termopary Super OMEGACLAD® XL

Termopary Super OMEGACLAD® XL charakteryzują się niskim dryfem i długą żywotnością. Spółka Omega Engineering Inc. opierając się na własnej produkcji termopar płaszczowych i zarazem wykorzystując najnowocześniejsze procesy technologiczne, te termopary płaszczowe w celu wydłużenia czasu exploatacji są przeznaczone do pomiarów w trudnych warunkach przemysłowych. Na podstawie wymagań przemysłu aby produkować mniejsze czujniky temperatury – zapewniając jednocześnie pomiary długoterminowe o wysokich temperaturach z wysoką dokładnością i niskim dryfem – spółka Omega Engineering Inc. kontynuuje z wysiłkiem na rzecz określenia standardów w celu zapewnienia długoterminowej żywotności i dokładności termopar z zastosowaniem swego “flagowego” produktu Super OMEGACLAD® XL termopar płaszczowyh i czujników.

 

              

 

Badania wykazują, że czujniki temperatury lub termopary płaszczowe z materiału Super OMEGACLAD® XL mają dłuższą wytrzymałość niż inne czujniki i dlatego są bardziej skuteczne. Termopary płaszczowe Super OMEGACLAD® XL spółki Omega Engineering Inc. służą do pomiaru temperatury aż do 1335°C (2435°F) i wskazują dryf mniejszy niż 2,8°C (5°F) w trybie pracy ciągłym w granicach temperatury 1149°C (2100°F). (Zob. wykres poniżej)
Aby zapewnić taki poziom parametrów technicznych, spółka Omega Engineering Inc. stosuje swój własny automatyczny proces produkcji termopar płaszczowych w połączeniu z high-tech design, z wysoką jakością materiałów i z obszernym zakresem badań podczas własnej produkcji termopar płaszczowych (MI – Mineral Insulated). Te starannie kontrolowane, produkowane wyłącznie spółką Omega Engineering Inc. kable płaszczowe MI są kluczowym elementem do produkcji termopar płaszczowych lub czujników, które mogą wytrzymać działanie gazów spalinowych lub powietrza w temperaturach do 1335°C. Osłona termopar płaszczowych jest odporna na korozję w środowisku zanieczyszczonym z domieszką chloru, i w środowisku utleniającym, i w środowisku bogaty w amoniak/azotek dla temperatury powyżej 980°C (1800°F).

 

 

Termopary płaszczowe Super OMEGACLAD® XL są dostępne w kalibracji typu K i typu N. Stopy metali CHROMEGA® i ALOMEGA® to typ K i stopy metali Omega-P® i Omega-N® to typ N. Średnica płaszcza obejmuje rozmiary w cali od 1/16″ do 3/8″ a w metryce od 1,5mm do 9,5mm. Standardowa długość czujnika temperatury wynosi 150mm (6″) i 300mm (12″) ze złączem miniaturowym a 300mm (12″) i 450mm (18″) ze złączem standardowym tłoczonym. Termopary płaszczowe Super OMEGACLAD® XL są dostępne lub pojedyncze lub podwójne, ze złączem lub bez złącza, z tuleją miniaturową i przewodami luźnymi, z rączką lub bloków zacisków a nawet z głowicą. Rodzaj spoiny pomiarowej może być uziemiony /spoina zwarta z osłoną/, izolowany /druty termopary są całkowicie zakryte osłoną, ale są od niej izolowane/ lub wyeksponowany /druty termopary są niezabezpieczone/. Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania odmian nietypowych.

 

 

Dla zastosowań OEM i jako części zamienne mogą być dostarczone czujniki temperatury Super OMEGACLAD® XL w wykonaniu długości płaszczowej 150mm (6″) lub dłuższe z przewodami luźnymi (BLMI). Czujniki typu BLMI wyprodukowane są z tych samych wysokiej jakości materiałów jak standardowy czujnik Super OMEGACLAD® XL spółki Omega Engineering Inc.. Podwójne wykonanie obejmuje dwie niezależne termopary, które są chronione w jednej osłonie i które pozwalają na przykład podłączenie do kontrolera i wyświetlacza. Termopary płaszczowe dla temperatury do 175°C (350°F) uszczelniają zimne końce za pomocą żywicy epoksydowej. Ceramiczne uszczelnienie rozszerza zakres temperatury pracy do 1200°C (2200°F). Długość przewodów gołych wynosi 19mm (3/4″).

 

 

Konsekwentne badania zapewniają stabilność i dokładność
Wszystkie płaszczowe czujniki temperatury Super OMEGACLAD® XL spółki Omega Engineering Inc. poddawane są rygorystycznym próbom ciśnieniowym mającym na celu wykrycia nieszczelności i oporności izolacji (IR) i spełniają lub przekraczają normy dla termopar włącznie ANSI/ASTM-E-230, ASTM-E-608 i BS/EN 61515. Wszystkie czujniki temperatury z osłoną o średnicy większej niż 1,5mm (1/16 “) muszą wytrzymać ciśnienie próbne 2,5MPa (362 PSI) na spoinie pomiarowej czujnika (przyspawany koniec). Wszystkie czujniki temperatury mają minimalną oporność izolacji (IR) 1 G? dla 500 V.
Długoterminowa żywotność, niski dryf przyczyniają się do oszczędności kosztów
Do wymagających zastosowań, gdzie niski dryf i długoterminowa dokładność są decydującymi czynnikami zapewniające precyzyjne sterowanie procesem, płaszczowe czujniki temperatury Super OMEGACLAD® XL spółki Omega Engineering Inc. wytrzymują dłużej i zachowują swoją dokładność lepiej niż konwencjonalne czujniki temperatury w osłonie ze stali nierdzewnej lub inne bardzo odporne czujniki temperatury z osłoną s Inconelu® 600.

 

Czujniki temperatury Super OMEGACLAD® XL

Producentom możemy zaoferować kilka zalet. Poprawa dokładności i niższy dryf czujników temperatury ostatecznie doprowadza do wyprodukowania mniej niewypałków i do wyprodukowania lepszych produktów końcowych. Mniejsza ilość zgłoszeń usług serwisowych dla czujników temperatury obniża koszty utrzymania ruchu, zwłaszcza kiedy czujniki temperatury są instalowane w trudno dostępnych miejscach. Podczas badań długoterminowych EMF dryfu prowadzony w laboratorium wzorcowania spółki Omega Engineering Inc. (zob. wykres poniżej), były poddawane działaniu temperatury 1149°C (2100F) trwające 25 tygodni w piecu elektrycznym o atmosferze normalnej: dwa bardzo odporne czujniki temperatury innych producentów, czujnik temperatury z osłoną Inconel® 600 i czujnik temperatury Super OMEGACLAD® XL (wszystkie o średnicy 3,2mm i kalibracji typ K). W trakcie okresu badania 15 tygodni oba czujniki temperatury od innych producentów i czujnik temperatury z osłoną Inconelu® 600 wykazywały odchylenia większe niż 8,3°C (15°F) lub całkowicie zawiodły, natomiast czujnik temperatury Super OMEGACLAD® XL kontynuował w pomiaru z dokładnością w klasie 1 (+/- 4,6°C lub +/-8,3°F) podczas 25 tygodni.

 

 

Podczas innych badań długoterminowych odchylenia przy temperaturze 815°C (1500°F) zostały sprawdzone u dwóch czujników temperatury o średnicy 0,8mm (0,032″) typu K ze spoiną uziemioną. Jeden z nich to był czujnik temperatury Super OMEGACLAD® XL spółki Omega Engineering Inc., drugi to był czujnik temperatury płaszczowy z Inconelu® 600 od innego producenta. Czujniki temperatury testowano w otwartej atmosferze w piecu elektrycznym razem ze standardowym typem S, związany do standardów NIST. Chociaż temperatura 815°C lub wyższa, nie jest zalecana rutynowo dla czujników temperatury o tak małej średnicy płaszcza, temperatura ta była wybrana w celu przyspieszenia badania. Po 7 tygodniach płaszczowy czujnik temperatury Inconel® 600 przekroczył dopuszczalne odchylenie klasy 1 a na dodatek czujnik temperatury zupełnie zawiódł przed ukonczeniem badań w okresie 15 tygodni. Czujnik temperatury Super OMEGACLAD® XL kontynuowały w pomiaru, bez zmian wychylenia klasy dokładności 1 w okresie 3 lat – a na dodatek w ciągu dwóch miesiący czujnik temperatury działał w granicy temperatury 1000°C (1832°F). W celu zachowania skali przejrzystości wykres poniżej przedstawia dokładność pomiarową podczas przeprowadzonych 60 tygodniowych badań.

 

 

Kolejne porównanie w granicach temperatury 1205°C. Natomiast czujnik temperatury Super OMEGACLAD® XL typu K o średnicy 1/8″ funkcjonował przez okres 52 dni. Podczas, gdy płaszczowy czujnik temperatury  Inconel® 600 innego producenta, funkcjonował w takich samych warunkach tylko 3 dni. Chociaż wyniki, oczywiście, będą się różnić w zależności od metody stosowania, jakakolwiek poprawa dryfu, dokładności i trwałości czujnika temperatury zwiększa oszczędności dla producentów (lub poniża koszty użytkowników), którzy nie mogą sobie pozwolić na przestoje w produkcji.
Czujniki temperatury Super OMEGACLAD® XL znajdują zastosowanie w metalurgii, w przemyśle spożywczym, w przemyśle samochodowym, w przemyśle lotniczym, w szklarskim, w alternatywnych źródłach energii, w elektrowniach, przy produkcji tworzyw sztucznych i wielu innych gałęziach przemysłu, gdzie jest konieczna długoterminowa żywotność i dokładność. Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek przedtem, producenci wymagają aby ich systemy i urządzenia produkowały wysokiej jakości produkty i bez usterek. Dobra inwestycyjne są wtedy, kiedy system pomiarowy otrzymuje dokładne dane od swych czujników temperatury. Mimo, iż termin “koszt produkcji” jest często stosowany tylko w przypadku dużych układów, jakościowe czujniky temperatury mogą mieć duży wpływ na cały system produkcji. Ponieważ pomiar temperatury jest najbardziej stosowany w procesach technologicznych, jest z pewnością uzyskanie dokładnego wyniku pomiaru długoterminowego oraz wymiana termopary w jak najdłuższym odstępach jest korzystnym czynnikiem do obniżenia kosztów produkcji. Czujniki temperatury Super OMEGACLAD® XL obniżają koszty produkcji dzięki długoterminowej żywotności i niskiemu dryfu.

 

Szeroki wybór termopar i złożeń