|    Všechny aktuality   |
Úvod do datalogerů a záznam měřených dat2018-10-10T04:25:58+00:00

Project Description

Úvod do datalogerů a záznam měřených dat

Co je to dataloger?

Technicky vzato je datalogrem každý přístroj, který lze použít k ukládání dat. Toto zahrnuje mnoho systémů sběru dat, jako jsou zásuvné karty do PC nebo systémy se sériovou komunikací používající počítač k záznamu dat v reálném čase. Většina výrobců však považuje za dataloger samostatný přístroj, který umí číst různé typy elektrických signálů a uchovává data ve vnitřní paměti pro jejich pozdější přenos do počítače.

Výhodou datalogerů je jejich samostatná činnost nezávislá na počítači na rozdíl od mnoha jiných přístrojů pro sběr dat. Datalogery jsou k dispozici v mnoha tvarech i velikostech. Nabízíme jak jednoduché levné jednokanálové datalogery s pevnou funkcí, tak i více výkonné programovatelné přístroje, které operují i se stovkami vstupů.

 

           

 

Výběr vhodného datalogeru

Vybíráme-li dataloger, měli bychom zvažovat následující parametry:

Vstupní signál

Nabízíme datalogery kompatibilní s většinou typů signálů. Některé datalogery pracují jen s určitým vstupem, jiné jsou programovatelné pro různé typy vstupů. V našem sortimentu naleznete datalogery pro následující typy signálů: st. napětí/proud, světlo zap./vyp., nárazy/zrychlení, můstek/pnutí/síla/tlak, motor zap./vyp., zvuk, rosný bod, pH a tlak, teplota, události/stavy, procesní signály, termistory, frekvence, relativní vlhkost, termočlánky, hladina, odporové teploměry

Počet vstupů

K dispozici jsou datalogery jak s jedním vstupem, tak i s mnoha vstupy. Některé datalogery zpracovávají až stovky vstupů.

Velikost

V mnoha aplikacích je limitujícím faktorem prostor. V takových případech může být i velikost datalogeru kritickým parametrem. V naší nabídce naleznete i velmi kompaktní datalogery.

Rychlost a paměť

V porovnání se systémem sběru dat v reálném čase mají datalogery nízkou vzorkovací frekvenci. Je to pochopitelné, protože ukládají data do vnitřní limitované paměti. Čím je větší rychlost dat, tím více paměti vyžaduje. Proto je při specifikaci datalogeru důležité určit frekvenci vzorkování a čas, po který se má vzorkování provádět, a pak lze spočítat velikost požadované paměti. Např. když aplikace vyžaduje jeden vzorek za sekundu a test má trvat jednu hodinu, musí dataloger být schopen uložit 3600 vzorků (1 vzorek / sekundu x 1 hodina x 3600 sekund / hod.).

Režim reálného času

Někdy je potřeba zobrazit vzorkovaná data v reálném čase posílaná do počítače. Některé datalogery v naší nabídce splňují tento požadavek.

 

Často kladené otázky (FAQ)

Proč zvolit dataloger před ostatními typy přístrojů sběru dat?

Obvykle se pro sběr a ukládání dat používají tři typy přístrojů : 1) systémy sběru dat v reálném čase, 2) zapisovače, 3) datalogery. Datalogery jsou obvykle mnohem levnější než zapisovače. Nabízejí větší flexibilitu a mají pestrý výběr v typech vstupů. Většina datalogerů sbírá data, která mohou být přenesena přímo do počítače. Ačkoliv i tato možnost je volitelná u některých zapisovačů, znamená další významný nárůst jeho ceny. Systémy sběru dat nabízejí mnohem větší flexibilitu a jsou velmi cenné, když je požadována velká frekvence vzorkování, i když vyžadují spojení s počítačem nebo instalaci do počítače, který musí být při sběru dat v aktivním režimu. Datalogery mohou sbírat data nezávisle na počítači a počítač nemusí být k dispozici během procesu sběru dat. Proto jsou ideálním řešením při přenosných aplikacích.

Potřebují datalogery spojení s počítačem?

Ne, některé datalogery poskytují pro reálný čas doplňkový displej, ale všechny naše datalogery sbírají data nezávisle na počítači.

Jaká je maximální rychlost vzorkování u datalogerů?

Vzorkovací rychlost závisí na modelu. Ačkoliv většina datalogerů má maximální rychlost 1 až 2 vzorky za sekundu, nabízíme také datalogery, které mohou ukládat až 4000 vzorků za sekundu.

Jak se datalogery napájejí?

Většinou mají bateriové napájení a některé z nich také volitelné externí napájení.

Jak dlouho vydrží napájecí baterie?

Životnost baterie závisí na řadě parametrů datalogeru a také na frekvenci vzorkování, čím rychlejší vzorkování, tím kratší životnost baterie. Mnohé datalogery se vyznačují životností baterie až 10 let při splnění podmínek uvedených v manuálu.

Budou data ztracena, když se napájení datalogeru přeruší nebo napětí baterie klesne?

Většina datalogerů má pro ukládání dat paměť nezávislou na napájení. To znamená, že data zůstávají při poruchách napájení uchována.

Jak dlouho může dataloger zaznamenávat data?

Trvání záznamu závisí na kapacitě paměti datalogeru a na rychlosti vzorkování. Abyste tuto dobu zjistili, podělte kapacitu paměti (počet vzorků, který může dataloger zaznamenat) rychlostí vzorkování. Jako příklad uvažujme, že daný dataloger může uchovat 10000 vzorků. Je-li požadovaná rychlost záznamu 2 vzorky za minutu, pak dataloger může běžet 10000 / 2 = 5000 minut (asi 3,5 dní). Pokud bude rychlost vzorkování snížena na polovinu (1 vzorek za minutu), bude záznamová perioda dvojnásobná, tedy 7 dní.

 

ŠIROKÝ VÝBĚR DATALOGERŮ