Omega Link - často kladené dotazy

Obecné dotazy

Kolik bezdrátových snímačů lze připojit k jedné bezdrátové bráně Omega Link?

Jedna brána podporuje připojení až 256 bezdrátových snímačů při vzorkovacím intervalu 1x za hodinu. Pokud je u snímačů nastaven rychlejší interval vzorkování, jejich maximální počet se sníží, protože jako u jakékoli jiné bezdrátové technologie je problémem dostupná šířka pásma. Velmi rychlý interval vzorkování a velké množství snímačů vytváří podmínky pro vznik výpadků v komunikaci, protože se bude ve stejnou chvíli snažit spojit s bránou mnoho snímačů najednou a některým může trvat delší dobu, než se jim podaří data odeslat. Z hlediska síťové infrastruktury to také není dobrý nápad, protože brána se stane jediným bodem selhání. Lepší implementací je rozložení bezdrátových snímačů do nezávislých segmentů sítě, přičemž každý segment má svou vlastní bránu.

Kolik bran podporuje Omega Link cloud?

Počet bran, které se mohou připojit k Omega Link cloudu, není omezen. (v závislosti na výběru vhodného tarifu)

Mohu do sítě bezdrátových snímačů přidat další snímače později?

Ano. Snímače lze snadno přidat pouhým stisknutím párovacího tlačítka na bráně a na novém snímači.

Jaké frekvence využívají bezdrátové snímače?

Evropa využívá frekvenci 868 Mhz a Severní Amerika frekvenci 915 Mhz.

Jak jsou data ze snímačů zabezpečena během bezdrátového přenosu?

Pro maximální zabezpečení přenosu je bezdrátový přenos mezi snímačem a bránou šifrovaný.

Bude můj měřící systém Omega Link citlivý na rušení od Wi-Fi, mobilních nebo jiných bezdrátových sítí?

Snímače Omega Link využívají rádiovou frekvenci odlišnou od Wi-Fi, Bluetooth a podobných zařízení. I když je v prostředí, kde je systém nasazen detekována stejná frekvence, je náš bezdrátový snímač schopen se vyhnout rušení, díky technologii FHSS (Frequency-hopping spread spectrum).

Jak mohu rozšířit dosah snímačů mého bezdrátového systému Omega Link?

Připojením snímače ke standardnímu USB napájecímu adaptéru se dosah zvýší přibližně o 25%. Snímače mají vestavěný zesilovač rádiového signálu pro prodloužení dosahu, který se automaticky aktivuje, když je zařízení napájeno z USB konektoru.


Omega Link cloud

Jaká je velikost datových paketů přenášených z brány do cloudu?

Velikost datových paketů závisí na tom, jaká informace je přenášena. Pohybuje se od desítek bajtů až po stovky bajtů na paket.

Jak povolím/zakážu upozornění na e-mail?

V portálu Omega Link cloud přejděte na stránku "SYSTEM" a zde můžete zaškrtnutím políčka "alarm" a políčka "událost" povolit nebo zakázat zasílání upozornění.

Mohou v mém systému provádět změny další uživatelé?

Dalším uživatelům mohou být udělena oprávnění ke změně nebo jen k prohlížení. Uživatelé s oprávněním k prohlížení mohou pouze vidět data a nemohou měnit žádná nastavení ani mazat případné alarmy.

Mohu exportovat data ze snímačů z cloudu pro offline analýzu?

Ano, vaše data můžete exportovat jako textový soubor s oddělovačem (formát CSV) nebo přímo do formátu Excel (formát xlsx). Soubor CSV lze načíst do aplikací Excel, Matlab, Pentaho nebo jakéhokoli nástroje, který podporuje formát dat CSV.

Mohu ke svému účtu přidat další uživatele?

Ano, můžete přidat další uživatele a umožnit jim přístup k bránám. Uživatelé mohou vidět snímače připojené k těmto bránám, které jim zpřístupníte, mohou také přijímat alarmy a upozornění. (dle nastavených oprávnění)


Inteligentní smart snímače

Jak se smart bezdrátové snímače připojují ke cloudu?

Bezdrátový snímač odesílá data z měřících senzorů včetně stavu do brány. Brána zabalí a zašifruje data do cloudové zprávy a poté je odešle do cloudu OMEGA Omega Link.

Co se stane s daty ze smart bezdrátového snímače, pokud dojde k přerušení napájení brány?

V tomto okamžiku jsou data snímače bezpečně uložena a dále zaznamenávaná přímo do snímače. Jakmile bude komunikace mezi snímačem a bránou obnovena, snímač naměřená data automaticky odešle bezpečně do cloudu.

Jaká je průměrná výdrž baterie v bezdrátových snímačích?

Záleží na nastavení vzorkovacího intervalu a případných dalších nastaveních, která lze aktivovat na smart snímačích. Základní bezdrátový snímač s intervalem vzorkování 90 minut vydrží na dvě běžné AA alkalické baterie až jeden a půl roku. Výměna baterií je jednoduchá a levná. Při použití nenabíjecích lithiových AA baterií vydrží snímač měřit ještě déle.

Co mám dělat, když se vybije baterie mého bezdrátového snímače?

Bezdrátové snímače používají standardní alkalické AA baterie. U každého snímače je v Omega Link cloudu zobrazen indikátor baterie, který zobrazuje případnou potřebu výměny. Kryt baterií má jednoduše dostupná dvířka, která umožňují snadný přístup a výměnu baterií.

Jaká je spotřeba energie bezdrátových snímačů?

Spotřeba energie závisí na typu snímače, konfiguraci a intervalu vzorkování. Obvykle se pohybuje pouze v rozsahu mikroampérů, pokud snímač nevysílá a je v úsporném režimu.

Jak zjistím kdy je potřeba vyměnit baterii ve snímači?

Ovládací panel v Omega Link cloudu zobrazuje indikátor úrovně baterie a alarmové události pro každý snímač. Indikátor se mění podle stavu nabití baterie a včas vás informuje o potřebě výměny baterie.

Jak provedu změny v nastavení smart bezdrátového snímače?

V případě potřeby lze pokročilá nastavení chtrých snímačů nakonfigurovat pomocí bezplatného softwaru Omega SYNC, který lze stáhnout z našich webových stránek.

Jak mohu nastavit alarm na svém smart bezdrátovém snímači?

Lokální alarmy lze nastavit na jednotlivých snímačích a sondách pomocí softwaru Omega SYNC. Data ze senzorů snímače jsou nepřetržitě kontrolována, nezávisle na přenosové rychlosti a mohou okamžitě upozornit cloud, když nastanou podmínky alarmu (lokální alarmy výrazně sníží životnost baterie). Pro většinu účelů lze události vzdáleného alarmu nastavit pomocí cloudového řídicího panelu Omega Link, který alarmy vizuálně indikuje a umožňuje zasílání upozornění prostřednictvím e-mailu nebo zpráv SMS.

Mohu změnit čas vzorkování mého snímače, aby hlásil změny rychleji nebo pomaleji?

Ano. Přejděte do Omega Link cloudu, vyberte snímač a změňte vzorkování v nastavení snímače. U varianty zdarma je minimální čas vzorkování 90 minut, u placené varianty jsou to 2 minuty.

Mohu umístit smart bezdrátový snímač venku?

Obecně ne, protože smart bezdrátový snímač nemá klasifikaci NEMA nebo IP. Může však být umístěn venku, pokud není přímo vystaven povětrnostním vlivům nebo je umístěn ve vhodné krabičce s krytím NEMA/IP. Podívejte se na nejnovější model smart rozhraní IF-006-1-EU, který je určen pro venkovní použití.


Smart brány

Proč jsou u některých modelů dva ethernetové porty?

Brána GW-001-3-EU má dva ethernetové porty, které fungují jako switch. Lze k ní přímo připojit ethernetové příslušenství nebo zařízení s komunikací Modbus TCP. Ethernetový port číslo 2 podporuje POE, což znamená, že bránu lze napájet pomocí POE switche s podporou napájení po ethernetu a tedy není potřeba napájecí zdroj. To může být velmi užitečné, pokud v místě, kde je brána umístěna, není přístup k síťovému napájení 230 Vac.

Mohu bránu umístit venku?

Obecně ne. Ale pokud je brána umístěna uvnitř krytu s krytím NEMA nebo IP67, pak ano.


Inteligentní smart sondy

Jaký software musím nainstalovat pro smart sondu připojenou k bráně přes USB?

Pro připojení smart sondy k USB portu brány nepotřebujete žádný další software. Připojte sondu k bráně pomocí kabelu IF-001 a pomocí webového prohlížeče, v uživatelském rozhraní pro správu brány, smart sondu přidejte. (v prohlížeči přejděte na adresu "https://ip_adresa_vaší_brány" nebo "http://omegaiotgatewayxxxx", kde xxxx jsou poslední 4 číslice MAC adresy vaší brány)


Technické články

IO-Link / Revoluční průmyslová komunikace

IO-Link / Revoluční průmyslová komunikace

V oblasti průmyslové automatizace a výrobních procesů je kvalitní a spolehlivá komunikace mezi snímači a akčními členy klíčovým prvkem. IO-Link je technologie, která přináší revoluci v této oblasti. V tomto technickém článku si přiblížíme IO-Link, jeho výhody, funkce a využití v průmyslovém prostředí.

IO-Link je první celosvětově standardizovaný sériový komunikační protokol, který je nezávislý na výrobci a umožňuje obousměrnou komunikaci mezi řídicím systémem a průmyslovými zařízeními, jako jsou snímače, ventily, motory a další akční členy, což umožňuje 100% digitální signálovou cestu z vašich snímačů...


Měření teploty a vlhkosti ve skladu, hale nebo archivu

Měření teploty a vlhkosti ve skladu, hale nebo archivu

Potřebujete monitorovat teplotu nebo vlhkost na různých místech vašeho skladu, výrobní haly, archivu nebo třeba v muzeu? Chcete mít aktuální přehled o všech měřených místech na jednom místě? Musíte hlídat překročení teploty nebo vlhkosti v zadaném rozsahu? Nechcete zasahovat do konstrukce budovy instalací kabeláže a vyžadujete spolehlivost?

Pak je nutné nasadit vhodný měřící systém, který zaručí jednoduchou instalaci a spolehlivé bezdrátové připojení snímačů. Přesně tyto požadavky splňuje náš měřící systém Omega Link...


Aktualizujte starší systémy na IIoT a získejte více

Aktualizujte starší systémy na IIoT a získejte více

Průmyslový internet věcí (Industrial Internet of Things – IIoT) je nezbytným požadavkem pro průmyslová odvětví, která se chtějí pustit do digitální transformace. Právě díky těmto propojeným ekosystémům dosahují podniky lepší viditelnosti svých procesů, zajišťují provozuschopnost technologií, provádějí prediktivní údržbu a zvyšují produktivitu a ziskovost.

Uvedení těchto výhod do praxe prostřednictvím chytrých firemních iniciativ je však složitější, než se zdá. Nejběžnější překážkou je sběr provozních dat ze zastaralého vybavení a jejich přenos do cloudových úložišť...