Informatory2018-12-17T12:02:31+00:00

2019-11-11T09:53:16+00:00

Przemysł motoryzacyjny

Rozwiązania dla branży motoryzacyjnej Spółka Omega Engineering Inc. to dostawca czujników przemysłowych i systemów pomiarowych z ponad 50-letnim doświadczeniem. Jest w stanie zapewnić kompletny zestaw sprzętu i wyposażeń kontrolno-pomiarowych i [...]

2019-01-03T10:24:58+00:00

INFORMATOR 5

Rejestrator wielokanałowy 8/16 wejść pomiarowych dla termopar, PT100, termistorów, tensometrów, sygnałów analogowych: prądowych, napięciowych. Czujniki płaszczowe o drobnej średnicy w tolerancji klasy 1 o średnicach 0,25 do 0,75mm. Termopary wysokotemperaturowe [...]