Infračervené bezkontaktní teploměry / Pyrometry

Bezkontaktní infrateploměry, ruční i stacionární pyrometry, kapesní, průmyslové provedení s převodníkem, dvoubarevné, vysokoteplotní, optické a další

Technické články

Co je to pyrometr / Infračervený teploměr?

Co je to pyrometr / Infračervený teploměr?

Základní konstrukce se většinou skládá z čočky k soustředění infračervené energie (IR) na detektor, který konvertuje tuto energii na elektrický signál, který může být po kompenzaci na teplotu okolí zobrazen v jednotkách teploty. Toto uspořádání usnadňuje měření teploty na dálku bez dotyku s daným měřeným objektem.

Proto se infračervené teploměry neboli pyrometry používají pro měření teploty v podmínkách, kde nemohou být použity termočlánky nebo jiné kontaktní teplotní sondy, například proto, že by z různých důvodů neměřily přesně...