Certifikace ISO 9001:2015

Společnost JAKAR Electronics se již v roce 2010 rozhodla certifikovat své interní procesy podle normy ISO 9001, aby si ověřila, že všechny zavedené procesy odpovídají obecně uznávaným předpisům. Pro certifikaci jsme zvolili společnost LL-C (Certification), která mimo jiné působí a je certifikována v oboru strojírenství a elektrotechnika.

Proces certifikace byl ukončen v lednu 2011, úspěšným provedením certifikačního auditu. Společnost JAKAR Electronics získala certifikaci dle normy ISO 9001 Management systému kvality (QMS) v oblasti prodeje měřící a regulační techniky.

Pro všechny partnery a zákazníky je uvedená certifikace dokladem vysoké úrovně řízení a poskytovaných služeb.

Certifikační audit musí společnost opakovat v pravidelných ročních intervalech. Úspěšné absolvování ověřovacího procesu, vždy dokládá kvalitu procesů navázaných na normu ISO 9001, v opačném případě by byla certifikace odebrána.