Akreditovaná Kalibrační Laboratoř č. 2378

Tak, jak se sjednocuje evropský a světový trh, rostou požadavky na certifikaci a dokladování jakosti výrobků. Proto i v naší společnosti byla zřízena kalibrační laboratoř pro zabezpečení požadavků zákazníků na dodávky snímačů s kalibračním certifikátem, který jednoznačně definuje vztah mezi měřenou veličinou a výstupními hodnotami kalibrovaného snímače.

Pro zajištění nestrannosti a věrohodnosti prošla naše kalibrační laboratoř akreditačním procesem a po splnění požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 získala osvědčení o akreditaci v oboru kalibrace termoelektrických snímačů teploty a digitálních teploměrů. Současně splňujeme požadavky na systém managementu jakosti dle ISO 9001:2000.

Kalibrační laboratoř je vybavena laboratorními přístroji firmy OMEGA Engineering. Mezi další vybavení laboratoře patří například třízónová kalibrační pec s rozsahem až do 1200°C. Hlavní činností laboratoře je provádění kalibrací termoelektrických snímačů teploty, odporových snímačů teploty a digitálních teploměrů.

Dále laboratoř provádí kalibrace infrateploměrů porovnáním na černých tělesech BB702, BB704, BB705 a BB-4A a také kalibrace snímačů relativní vlhkosti v rozsahu 15-90% s přesností 1-4% na vlhkostním kalibrátoru RHCL-KIT.

Pokud poptáváte kalibraci, připravte si prosím následující informace:

 1. V jakých teplotních bodech chcete kalibraci provést?
  (standardně se kalibruje ve 3 teplotních bodech)
 2. Kalibrovat budete novou nebo již používanou teplotní sondu?
  (nové sondy je nutné před kalibrací vyžíhat na max. teplotě)
 3. Jaká je délka a průměr teplotní sondy?
  (minimální délka pro akreditovaný výkon je 25 cm)
 4. Požadujete kalibraci s akreditovaným razítkem?
  (bez akreditace můžeme kalibrovat v širším rozsahu)

Mimo rozsah akreditace provádíme kalibraci neakreditovaně, nikoliv však s horší přesností. Neakreditované kalibrace provádíme podle § 5, odstavce 6, zákona 505/1990 Sb. v platném znění, s prokázáním návazností na státní etalony České republiky.

Pokud máte dotazy nebo připomínky ohledně kalibrací zavolejte nám nebo pište na e-mail kalibrační laboratoře.

Ceník kalibračních služeb:

Kalibrace teplotních snímačů 1 ks 2 a více
S akreditací
Termočlánky v rozsahu 100 – 1100°C
1050 Kč 950 Kč/ks
Mimo akreditaci
Odporové teploměry v 0°C a 100 – 420°C
Termočlánky v 0°C a 100 – 1100°C
990 Kč
990 Kč
890 Kč/ks
890 Kč/ks

Příplatky
• další bod navíc (mimo standardní 3 body)
• teplotní body nad 799°C (pro každý snímač v rámci kalibrace)

250 Kč/bod
+200 Kč
Kalibrace elektronických teploměrů (řetězec přístroj + sonda) 1 ks další kanál
S akreditací
Digitální teploměry v rozsahu 100 – 1100°C
720 Kč +320 Kč/k
Mimo akreditaci
Digitální teploměry v 0°C a 100 – 1100°C
650 Kč +280 Kč/k

Příplatky
• další bod navíc (mimo standardní 3 body)
• teplotní body nad 799°C (pro každý snímač v rámci kalibrace)

210 Kč/bod
+200 Kč
Kalibrace infrateploměrů 1 ks
Mimo akreditaci
na BB702 – Ø max. 64mm, 32 – 215°C
na BB-4A – Ø max. 22mm, 100 – 982°C
970 Kč
1190 Kč

Příplatky
• další bod navíc (mimo standardní 3 body)

390 Kč/bod

Technické články

Běžné techniky kalibrace termočlánků

Běžné techniky kalibrace termočlánků

Měření teploty je možné provádět mnoha způsoby. Běžně používáme k měření teploty teploměry. Nicméně, pro přesná měření, kde je třeba zaznamenat i malou změnu teploty, používáme pokročilé formy měřicích zařízení a jednou z nich jsou termočlánky. Termočlánky jsou měřicí zařízení, která dokážou rozlišit i velmi malé změny teploty. Proto jsou široce používány v aplikacích, kde je přesnost a ekonomika provozu nanejvýš důležitá.

Nicméně, jako u každého měřicího zařízení, přesnost termočlánků se časem při neustálém používání zhorší. V tomto okamžiku potřebuje termočlánek rekalibraci...