Kalibrátory precizní, ruční, stolní, nulové referenční body, černá tělesa pro infrateploměry, muflové pece, kalibrační pece, kalibrační lázně a další

Rychlé info Novinka Skladem
Procesní a termočlánkový kalibrátorProcesní a termočlánkový kalibrátor

Procesní a termočlánkový kalibrátor

lze objednat
12 990 Kč bez DPH
Proudový kalibrátor 0/4 až 22 mA, aktivní/pasivní režim. Napěťový kalibrátor 0 až 14 V, mV rozsahy 0 až 28 mV a 0 až 560 mV. Termočlánky…
Běžné techniky kalibrace termočlánků

Běžné techniky kalibrace termočlánků

Měření teploty je možné několika způsoby. Běžně používáme k měření teploty teploměry. Nicméně, pro přesná měření, kde je třeba zaznamenat i malou změnu teploty, používáme pokročilé formy měřicích zařízení a jednou z nich jsou termočlánky. Termočlánky jsou měřicí zařízení, která dokážou rozlišit i velmi malé změny teploty. Proto jsou široce používány v aplikacích, kde je přesnost a ekonomika provozu nanejvýš důležitá.

Nicméně, jako u každého měřicího zařízení, účinnost termočlánků se časem při neustálém používání zhorší. V tomto okamžiku potřebuje termočlánek rekalibraci.


Datalogger - záznamník měřených dat

Datalogger - záznamník měřených dat

Technicky vzato je dataloggerem každý přístroj, který lze použít k ukládání dat. Toto zahrnuje mnoho systémů sběru dat, jako jsou rozšiřující karty do PC nebo systémy se sériovou komunikací používající počítač k záznamu dat v reálném čase. Většina výrobců však považuje za dataloger samostatný přístroj, který umí číst různé typy elektrických signálů a uchovává data ve vnitřní paměti pro jejich pozdější přenos do počítače.

Výhodou dataloggerů je jejich samostatná činnost nezávislá na počítači na rozdíl od mnoha jiných přístrojů pro sběr dat. Dataloggery jsou k dispozici v mnoha tvarech i velikostech...