Laboratorium2020-08-04T10:16:43+00:00

AKREDYTOWANE LABORATORIUM WZORUJĄCE Nr 2378

Tak, jak dochodzi do zjednoczenia rynków europejskich oraz światowych, rosną wymagania na certyfikację oraz zadokumentowywanie jakości produktów. W naszej firmie z wyżej podanych powodów zotało zbudowane laboratorium wzorujące dla zaspokojenia postulatów klientów na dostawę czujników temperatury ze świadectwem wzorcowania, które ustala relację między wartością wielkości pomiaru a wartościami wielkości wyjściowych czujnika wzorcowanego.

Nasze laboratorium wzorujące dla zabezpieczenia bezstronności oraz wiarygodności i po spełnieniu wymóg certyfikatu akredytacji według normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 uzyskało „Świadectwo o akredytacji“ w dziedzinie wzorcowania czujników termoelektrycznych oraz termometrów cyfrowych. Laboratorium również spełnia wymogi na system zarządzania jakością według ISO 9001:2000 (Quality Management Systems).

Laboratorium wzorujące jest wyposażone przyrządami laboratoryjnymi firmy OMEGA Engineering. Nasze laboratorium jest wyposażone w piec kalibracyjny wysokotemperaturowy do 1200°C. Główną działalnością naszego laboratorium wzorującego jest wdrożenie wzorcowania czujników termoelektrycznych, czujników oporowych oraz termometrów cyfrowych.

Nasze laboratorium wykonuje również wzorcowanie termometrów na podczerwień na urządzeniach ciała czarnego BB702, BB704, BB705 i BB-4A. Dalsze urządzenia do wzorcowania to czujniky wilgotności względnej w zakresie 15%-90% za pomocą kalibratora wilgotności RHCL-KIT.

BIULETYN AKL 2378 (PDF)

CENNIK USŁUG WZORCOWANIA

Jeśli żądasz kalibracji, podaj następujące informacje:

1. W jakich punktach temperatury dokonać kalibracji?
(standardowo 3 punkty temperatury)
2. Czy to czujnik nowy czy używany?
(nowy musimy wyżarzać)
3. Długość i średnica czujnika temperatury?
(minimalna długość to 25cm)
4. Czy chcesz przeprowadzić wzorcowanie akredytowane?
(poza zakres akredytacji można wzorcować w szerszym zakresie)

W przypadku dalszych pytań proszę skorzystać z formularza kontaktowego lub napisać na adres e-mail laboratorium.

CERTYFIKAT AKL 2378 (PDF)

Calibration of temperature sensors1 pc2 and more
with accreditation
Thermocouples range 100 – 1100°C
34 Eur27 Eur/pc
without accreditation
RTD range at 0°C and 100 – 420°C
35 Eur28 Eur/pc
Thermocouples range at 0°C and 100 – 1100°C32 Eur25 Eur/pc
extra point (apart from the standard 3 points)7 Eur/point
Calibration of electronic thermometers1 pc+each channel
with accreditation
Digital thermometers range 100 – 1100°C
24 Eur+11 Eur/ch
without accreditation
Digital thermometers range at 0°C and 100 – 1100°C
22 Eur+9 Eur/ch
extra point (apart from the standard 3 points)7 Eur/point
Calibration of infrared thermometers1 pc
without accreditation
on BB702 – Ø max. 64mm, 32 – 215°C
29 Eur
on BB704 – Ø max. 100mm, 100 – 398°C32 Eur
on BB705 – Ø max. 44mm, 398 – 1046°C36 Eur
on BB-4A – Ø max. 22mm, 100 – 982°C36 Eur
extra point (apart from the standard 3 points)11 Eur/point
Calibration of humidity sensors1 pc
without accreditation
on RHCL-KIT, range 15 – 90 % RH
64 Eur
extra point (apart from the standard 3 points)22 Eur/point