Snímací odporové elementy, Pt100, termistory

Odporové elementy Pt100, Pt1000 a další, termistorové elementy pro průmysl i laboratorní použití a další příslušenství

Technické články

Příběh vzniku odporového teploměru / Pt100

Příběh vzniku odporového teploměru / Pt100

Ve stejném roce (1821), kdy Thomas Seebeck učinil svůj objev o termoelektrice (Seebeckův jev, viz termočlánky), Sir Humphrey Davy oznámil, že měrný odpor kovů vykazuje výraznou teplotní závislost. O padesát let později Sir William Siemens nabídl využití platiny jako snímacího prvku v odporovém teploměru. Jeho volba se ukázala jako nejprozíravější, protože platina se používá dodnes jako primární snímací prvek ve všech vysoce přesných odporových teploměrech, jako jsou Pt100, Pt1000 atd.

Platinový odporový teplotní snímač neboli odporový teploměr Pt100 se dnes ve skutečnosti používá jako interpolační standard z bodu varu kyslíku (-182,96°C) do bodu tání antimonu (630,74°C)...


Odporový teploměr Pt100 vs Termočlánek

Odporový teploměr Pt100 vs Termočlánek

Není praktické srovnávat odporové teploměry (Pt100 a další) a termočlánky obecně. Pokud však porovnáme jejich výkon z hlediska konkrétních kritérií, zjistíme, který typ snímače teploty je pro konkrétní aplikace nejvhodnější. Termočlánky jsou nejlepší pro práci při vysokých teplotách. Nové výrobní techniky zlepšily teplotní rozsah měření u odporových teploměrů, ale více než 90 % odporových teploměrů je navrženo pro teploty pod 400 °C.

Naproti tomu některé termočlánky lze použít až pro teploty do 2500°C. Termočlánky jsou obecně levnější než odporové teploměry...