8 kanálové USB moduly pro teplotní (TC, Pt100, termistor) a napěťová měření - Typ vstupu: teplotní

Upřesněte výběr produktu
Varianta neexistuje

Kalibrace teploty (akreditovaně, 100-1100°C)


21 670 Kč bez DPH
lze objednat - termín odeslání bude upřesněn
OMEGA Engineering

Teplotní vstupy pro termočlánky, Pt100, termistory a polovodičové teplotní snímače. Modely OM-USB-TEMP a OM-USB-5203 mají 8 teplotních vstupů. Model OM-USB-TEMP-AI má 4 teplotní vstupy a 4 analogové napěťové vstupy. Model OM-USB-5203 má funkci záznamu dat (na paměťovou kartu). 24-bitové rozlišení. Vestavěná kompenzace studeného konce a detekce rozpojeného termočlánkového vstupu. Osm digitálních I/O. Moduly jsou napájeny z USB sběrnice, nepotřebují tedy externí zdroj napájení (kromě OM-USB-5203). Více

Model# (PN): OM-USB-TEMP Dodací podmínky

OM-USB-TEMP, OM-USB-TEMP-AI a OM-USB-5203 jsou USB moduly sběru dat pro teplotní a napěťová měření. Jsou to plug-and-play moduly, které jsou napájeny z USB kabelu bez požadavku na další vnější napájení (kromě modelu OM-USB-5203, který vyžaduje pro napájení síťový adaptér). Moduly se nastavují a kalibrují v dodávaném softwaru. OM-USB-TEMP a OM-USB-5203 poskytují osm diferenciálních teplotních vstupních kanálů. OM-USB-TEMP-AI poskytuje osm analogových vstupních kanálů, které jsou nastaveny jako 4 diferenciální teplotní vstupy a 4 diferenciální nebo jednoduché napěťové vstupy. Teplotní vstupy jsou programovatelné pro různé typy snímačů včetně termočlánku J, K, T, E, R, S, B, N, odporových teploměrů Pt100 ve 2-, 3- nebo 4 vodičovém zapojení, termistoru ve 2-, 3-, nebo 4 vodičovém zapojení a polovodičových snímačů konfigurovaných do bloku dvou kanálů. Různé typy snímačů mohou být připojeny ke každému bloku dvou kanálů (oba kanály musí být stejného typu).

Je-li blok dvou kanálu nastaven pro termočlánkové vstupy, lze připojovat různé typy termočlánků. Např. OM-USB-TEMP lze konfigurovat pro 4 vstupy odporových teploměrů a čtyři termočlánky, avšak ne např. pro 3 vstupy odporových teploměrů a 5 vstupů pro termočlánky. Moduly mají vestavěnou kompenzaci (CJC) teploty studených konců termočlánků, jejich linearizaci a detekci přerušeného obvodu. Napěťové vstupy (pouze OM-USB-TEMP-AI) jsou softwarově nastavitelné pro rozsahy ±10V, ±5V, ±2,5V a ±1,25V. K dispozici je osm nezávislých digitálních kanálů kompatibilních s TTL pro sledování a zobrazování TTL úrovně vstupů, komunikaci s vnějšími zařízeními a ke generování alarmů. Digitální kanály I/O jsou pomocí softwaru nastavitelné buď pro vstup nebo pro výstup.

OM-USB-5203 je vybaven osmi nezávislými teplotními alarmy. Každý alarm ovládá přidružený digitální I/O kanál jako výstup alarmu. Vstupem pro každý alarm je kterýkoliv z teplotních vstupních kanálů. Výstup každého alarmu je softwarově nastavitelný jako aktivní horní nebo spodní alarm. Prahová teplota, jež aktivuje každý alarm je nastavitelná uživatelem. Když je alarm aktivován, je přiřazený digitální I/O kanál řízen do stavu výstupu. OM-USB-5203 je také vybaven funkcí ukládání dat na paměťovou kartu (512 MB CF paměťová karta je součásti dodávky OM-USB-5203). Záznam dat na kartu lze provádět pouze když je OM-USB-5203 odpojen od počítače. Pro ukládání dat se vyžaduje vnější napájení síťovým adaptérem, který je součástí dodávky.

Software

Moduly série OM-USB-TEMP se dodávají se softwarem, včetně bezplatné verze TracerDAQ®, plnohodnotné, předpřipravené aplikace pro záznam, prohlížení a analýzu dat. Podpora ovladačů a podrobné ukázkové programy jsou zahrnuty v programovací knihovně Universal Library pro programovací jazyky Microsoft® Visual Studio® a další jazyky, včetně DASYLab® a ULx pro NI LabVIEW® (komplexní knihovna VI a ukázkové programy kompatibilní s 32 bitovými a 64 bitovými LabVIEW 2010 nebo novějšími) a InstaCalTM - výkonná řešení pro instalaci, kalibraci a testování pro programátory i neprogramátory. Moduly fungují pod operačními systémy Microsoft Windows® 7/8/10 (32 a 64 bitů).

Software TracerDAQ je soubor čtyř aplikací používaných ke grafickému zobrazení a ukládání vstupních dat a generování výstupních signálů:

 Strip Chart – hodnoty a grafy získané z analogových, digitálních, teplotních vstupů a vstupů čítačů
 Osciloskop – zobrazuje hodnoty získané z analogových vstupů
 Generátor funkcí – generování křivek pro analogové výstupy
 Generátor pulzů – generování křivek pro výstupy čítačů

TracerDAQ PRO je vylepšená verze TracerDAQ. Srovnání některých funkcí obsažených v TracerDAQ vs TracerDAQ PRO je zobrazeno v PDF.

V případě zájmu o kalibraci teploty si vyberte také odpovídající teplotní sondy pro požadovaný počet kanálů.

Kompletní specifikace naleznete v katalogovém listu (PDF) viz část "Ke stažení"

OM-USB_spec_sheet.pdf (pdf, 567.6 kB)

Příslušenství1