Přenosný datalogger s 16 až 32 univerzálními vstupy

Upřesněte výběr produktu
Varianta neexistuje

Kalibrace teploty (akreditovaně, 100-1100°C)


od 122 670 Kč bez DPH
OMEGA Engineering

16 diferenciálních nebo 32 jednoduchých univerzálních analogových vstupů pro měření napětí, proudu nebo odporu plus 2 pro velké napětí, 4 pro pulzy a 8 digitálních pro události/stavy. Analogové vstupy mohou být použity s termistory, termočlánky, odporovými snímači teploty ve 2-, 3- nebo 4-vodičovém zapojení a snímači se signálem 4 až 20mA. Uživatelem volitelná rychlost ukládání dat do 100 Hz až pro 4 kanály. Stahování dat na paměťové karty MMC/SD. Velká vnitřní trvalá paměť. Komunikační rozhraní Ethernet, USB a RS-232. Napájení pro snímač a FET poplachové výstupy pro použití s vnějším zařízením. Snadný přístup k informacím pomocí dvouřádkového 20 znakového LCD a panelu s tlačítky. Pomocí pokročilých matematických funkcí lze vytvořit vypočítávané/odvozené kanály. Více

Model# (PN): OM-SQ2040 Dodací podmínky

Série OM-SQ2040 spojuje vyšší počet kanálu, stejný výkon, efektní vlastnosti a univerzální vstupy v kompaktním elegantním a snadno použitelném přenosném přístroji obdobně jako OM-SQ2020. Použitím vysoce přesných 24-bitových převodníku, zdvojeného procesoru a odnímatelné doplňkové paměti, poskytuje velkou pružnost při práci s širokým rozsahem komplexních a náročných mnohakanálových aplikacích. Série OM-SQ2040 jsou ideální dataloggery pro aplikace v průmyslu, vědeckém výzkumu a při zajišťování kvality výroby. OM-SQ2040 poskytuje nezávislý měřicí systém sběru dat v reálném čase s jejich přímou analýzou.

Připojení vstupu:

Datalogger OM-SQ2040-2F16 má dva A/D převodníky (analog/digital) s lepší flexibilitou v ukládání dat, než u modelu OM-SQ2020-1F8. První převodník odpovídá vstupům bloku A, B, C a D a druhý převodník odpovídá vstupům bloku G, H, J a K. Každý připojovací blok akceptuje až dva diferenciální vstupy nebo až 4 jednoduché vstupy (na jednom bloku nelze kombinovat jednoduché vstupy se vstupy diferenciálními). Datalogger OM-SQ2040-4F16 má čtyři převodníky A/D, které převyšují flexibilitu ukládání dat modelu OM-SQ2020 a OM-SQ2040-2F16. První převodník odpovídá vstupům na blocích A a B, druhý odpovídá vstupům na blocích C a D, třetí odpovídá vstupům na blocích G a H a čtvrtý odpovídá vstupům na blocích J a K. Ke každému připojovacímu bloku lze připojit až 2 diferenciální nebo až 4 jednoduché vstupy (na jednom bloku nelze kombinovat jednoduché vstupy se vstupy diferenciálními).

Souběžné vzorkování

Série OM-SQ2040 používá mnohonásobných A/D převodů, umožňujících správné souběžné vzorkování a ukládání dat. To umožnuje uživateli, aby si jeden kanál nastavil na rychlost ukládání 100 Hz zatímco na ostatních kanálech zůstávají jiné rychlosti vzorkování. Tímto je série OM-SQ2040 ideální pro měření dynamických parametrů, měnících se různou rychlostí např. jako u teploty a tlaku.

Komunikace

Rozhraní Ethernet a sériové porty USB / RS-232 jsou vestavěny. Tím je umožněno jednoduché spojení buď na počítačovou síť přes TCP/IP protokol, bezdrátové spojení s PC nebo k modemu GSM pro dálkové stažení dat. Tato flexibilita dovoluje jak vzdálený přístup k informacím, tak i integraci celého systému série OM-SQ2040 do komplexních a kritických aplikací.

Mnohonásobné konfigurace uchovávané v paměti záznamníku

Až šest nastavení záznamu dat (typ kanálu, název, rychlost ukládání, spouštění atd.) spolu s aktuální sestavou lze uchovávat ve vnitřní paměti záznamníku. Další nastavení sestav se mohou také uložit na vnější paměťové karty MMC/SD. Operátor tak může rychle a snadno přepínat mezi konfiguracemi ukládání, aniž by k tomu potřeboval počítač.

Obsáhlý konfigurační software

Software OM-SQ-SOFT (dodávaný se záznamníky dat série OM-SQ2040) umožní nastavení k ukládání dat, stažení dat a export dat a poskytuje uživateli plnou kontrolu nad OM-SQ2040. Doplňkový Volitelný software OM-SQ-SOFT-PLUS poskytuje uživateli přístup k mnoha pokročilým datovým analýzám, archivaci dat a přenosům dat.

Doplňkový software OM-SQ-SOFT-PLUS vám umožní snadnou a rychlou analýzu dat, z vašeho záznamníku dat OM-SQ2040. Data se mohou zobrazovat ve dvou automaticky cejchovaných osách Y. To je zvláště užitečné při zobrazování široce se měnících dat z různých snímačů do jednoho grafu. Můžete také zvětšit meřítko (zoom) v oblastech, které vás zajímají, použít kurzor k vyjmutí určitých dat v časech a dnech, získat statistický součet dat, nastavit prahové hodnoty pro horní a spodní alarm a použitím kalkulačních funkcí můžete vytvořit nové virtuální kanály z kanálu již existujících.

Software OM-SQ-SOFT-PLUS také umožňuje vytvářet šablony zákaznických reportů sestávajících z titulní stránky s popisným textem, nadpisu (záhlaví) a zápatí, grafu, tabulek s daty, se statistickými informacemi a informacemi o nastavení záznamníku dat. Šablony mohou být nastaveny dle jakýchkoliv těchto kombinací a ušetří vám čas při přípravě podobné prezentace dat.

Technické specifikace viz katalogový list v části "Ke stažení"

V případě zájmu o kalibraci teploty si vyberte také odpovídající teplotní sondy pro požadovaný počet kanálů.

Příslušenství2