Výkonný modulární systém sběru dat iNET

Běžně skladem
Upřesněte výběr produktu

Kalibrace teploty (akreditovaně, 100-1100°C)


61 840 Kč bez DPH
lze objednat - termín odeslání bude upřesněn
ks
OMEGA Engineering

Rozšiřitelný na stovky kanálů. Přímé připojení termočlánků, odporových teploměrů, termistorů, tenzometrů, vážních čidel, akcelerometrů, odporových, napěťových a proudových signálů. Analogové a digitální vstupy a výstupy. Zdarma dostupný software instruNet World. Kompatibilita s 32-bit a 64-bit systémy Windows 7, 8, 10, rychlé rozhraní USB 2.0. Vzorkuje jakoukoliv kombinaci kanálů rychlostí 166 000 vzorků za vteřinu (v souhrnu). Každý kanál má samostatně programovatelné analogové filtry, integrační konstantu, napěťový rozsah a vzorkovací frekvenci. Programovatelné digitální filtry na včech kanálech (LP, HP, BP, BS). Více

Model# (PN): INET-555-EU Dodací podmínky

INET-555-EU je startovací sada systému iNET, která obsahuje veškeré potřebné komponenty - iNET-240, iNET-430, iNET-510, iNET-400, iNET-410, iNET-312, software iNet World, potřebné kabely a příslušenství. Startovací sada vybavená kartou iNET-430 má 16 jednoduchých nebo 8 diferenciálních univerzálních kanálů.

Jednotlivé komponenty a příslušenství pro iNET naleznete na této stránce v části "Příslušenství"
V případě zájmu o kalibraci teploty si vyberte také odpovídající teplotní sondy pro požadovaný počet kanálů.

Komponenty systému iNET

Box iNET-400

iNET-400 je cenově dostupný box pro měřící karty systému iNET, který se propojuje s PC pomocí rozhraní USB 2.0. Výhodou tohoto řešení je možnost vybrat si dle potřeby aplikace I/O moduly pro instalaci do boxu a vytvořit si takto vlastní měřící systém. iNet box má typicky jeden A/D měřící modul a ostatní moduly zajištují zpracování signálu. Zpracované analogové signály jsou směrovány do A/D modulu pomocí základové desky. Toto je dramatický rozdíl oproti srovnatelným systémům, které mají A/D měřící elektroniku umístěnou na každém modulu.

Výhoda iNET-400 topologie je cena. Po instalaci prvního modulu je přidání dalších kanálu systému iNET-400 cenově velmi výhodné. Měřící moduly mají univerzální vstupy, takže je možno ke každému kanálu systému připojit termočlánek, termistor, odporový teploměr, tenzometr, vážní čidlo, akcelerometr, čítač/časovač, odporový, napěťový nebo proudový signál. Výhodou univerzálních vstupů je výhodný poměr ceny na kanál.

Cenově výhodný box s 4/8/12 nebo 16 sloty
Základní jednotka iNET-400 poskytuje 4 sloty pro měřící moduly. Jednotky iNET-400 lze dále spojovat do větších celků pro vytvoření systému s 8, 12 nebo 16 sloty. Pro mnoho aplikací je však dostatečný počet 4 slotů základní jednotky iNET-400.

iNET-400 rozšiřující boxBox iNET-400 má rozměry 15 x 11 x 14 cm. Rozšiřující karty se vkládají do 4 slotů a jsou zajištěny pomocí šroubku v horní a spodní části. Slot číslo #1 má speciální určení a je použit pro komunikační interfejs s PC, který má označení iNET-410. Komunikační interfejs je dále propojen pomocí kabelu DB25 s iNET řadičem. Dále je připojen iNET-300 napájecí kabel, který rozvádí napájení z napájecího zdroje iNET-312-8 k interfejs kartě iNET-410 ve slotu #1, který odbočuje přípoje napájení k základové desce (tj. základní deska na zadní straně boxu, která se připojuje ke všem kartám).
Jestliže se má měřit analogové napětí, potřebuje box iNET-400 nejméně jednu kartu iNET-430 A/D.
iNET-430 obsahuje A/D převodník a slouží tomuto účelu. Karty iNET-420 a iNET-423 obsahují různé obvody pro unifikaci signálu a spojují signály základovou deskou k jejich měření v iNET-430. To se děje automaticky a nevyžaduje se žádná účast programu, pouze vsunutí karty do slotu a připojení uživatelských signálů ke konektorům na čelním panelu karet.

Řadič iNET-240

Každá síť iNet je řízena řadičem na kartě iNet DSP, která se připojuje k počítači s Microsoft Windows. iNET-240 se připojuje k volnému USB 2.0 portu. Každý řadič je sám nezávislý počítač, ve kterém je použit výkonný 32bitový DSP procesor a spolu s vlastní RAM řídí všechny aspekty sběru dat ve své datové síti. Všechny úlohy jsou řešeny tímto procesorem a host-nadřazený počítač, tak není takovou prací v reálném čase zatěžován. Prostor umožnuje vestavbu 1 až 4 řadičů, přičemž každý z nich pracuje nezávisle.

Spojuje až 8 iNET-400 boxů
Každá síť iNet podporuje spojení až 8 iNET-400 boxů.

Síť iNet
Komponenty systému jsou spojeny do řetězcové sestavy a tvoří tak síť. Každá síť může být dlouhá až 300 metrů. Všechny tyto sítě jsou vybaveny na vzdáleném konci terminátorem a iNet řadičem na konci bližším. Tímto je iNet cenově výhodným způsobem pro vytvoření mnoho kanálového systému sběru dat s vysokou škálovatelností a vysokou rychlostí.

Software iNet verze 3.0 a vyšší vyžaduje operační systém Windows XP/Vista/7/8/10, počítač s nejméně 256MB paměti RAM a nejméně 256 MB volné kapacity disku. USB řadič iNET-240 vyžaduje 32bitová nebo 64bitová Windows XP SP2 nebo vyšší.

Komunikační karta iNET-410

Komunikační karta iNET-410 spojuje box iNET-400 pomocí řadiče iNet iNET-240 USB s Windows počítačem. iNET-410 se zasouvá do prvního slotu zleva (slot #1) v boxu iNET-400. Pouze jeden iNET-410 je potřeba pro box iNET-400. iNET-410 provádí následující činnosti:
- dva konektory DB25 umožnují řetězit boxy iNET-400 k jedné kartě řadiče iNet
- červená signálka na čelním panelu signalizuje přítomnost napájení 5V, 12V a -12V.
- zelená signálka na čelním panelu bliká, když počítač komunikuje s boxem.
- v dodávce je zahrnut 3m dlouhý kabel zakončený konektory DB25 (zástrčka/zásuvka)

Analogový I/O modul iNET-420

iNET-420 poskytuje 20 jednoduchých / 10 diferenciálních napěťových vstupů, 4 univerzální digitální I/O (20mA s napájením -10 až 30V) a k měření napětí vyžaduje modul iNET-430 A/D . iNET-423 se připojuje přímo ke vstupům napěťovým, termočlánkům, termistorům, odporovým teploměrům, silovým snímačům, tenzometrům, potenciometrům, proudovým a odporovým. Každý vstup kanálu prochází vlastním zesilovačem, u kterého lze softwarem zvolit zisk od 1 do 64 a doplňkové filtry jako dolnofrekvenční propust atd.

A/D vstupní digitální modul iNET-430

iNET-430 poskytuje 16 jednoduchých / 8 diferenciálních vstupních napěťových kanálu s 16bitovým A/D převodníkem, 2 precizní analogové napěťové výstupy (±10V, 14 bitový D/A převodník), 2 analogové napěťové výstupy (0 až 10V výstup, 8 bitový D/A převodník) a 4 univerzální digitální I/O (20 mA, s napájením -10 až 30V). K iNET-430 se přímo připojují vstupy napěťové, termočlánkové, termistorové, odporové teploměry, snímače síly, tenzometry, potenciometry, proudové signály a odporové snímače.

Digitální modul I/O (vst/výst) iNET-460

iNET-460 poskytuje 12 univerzálních digitálních I/O (200 mA, s napájením-10 až 30V) a 16 digitálních I/O (200mA, s napájením -10 až 30V).
Karty NET-400 instaluje koncový uživatel do boxu iNet, který má šířku 4, 8, 12 nebo 16 slotů. Každá karta má rozměry 13 x 2,5 x 13 cm. Níže je uveden seznam dostupných karet.

Model No. Voltage Input Voltage Outputs Digital I/O
Number of
Channels
Range Low Pass
(KHz)
Number of
Channels
Range Number of
Channels
mA
Sink
iNET-420 20SE/10DI ±10V..
±20mV
      4 20
iNET-423 6DI ±5V..
±5mV
0.006,4     4 20
iNET-430 16SE/8DI ±10V..
±10mV
  2
2
±10V..
0-10V
4 20
iNET-460     12
16
20
200
iNET-410 The iNET-410 connects card cage to windows computer via an instruNet controller.

Následující tabulka ukazuje maximální souhrnnou vzorkovací rychlost pro řadič iNET-240 USB připojený k boxu iNET-400. K výpočtu rychlosti vzorkování pro každý kanál podělte uvedenou rychlost počtem připojených kanálů k iNET-240. Např. je-li max. souhrnná vzorkovací rychlost 166K vzorků/sekundu/řadič a digitalizujete 4 kanály, potom byste mohli převod do digitální formy na každém kanále provádět rychlostí 41K vzorků/sekundu/kanál. Ke zvýšení celkové průchodnosti systému lze k počítači připojit až 4 řadiče iNET-240.

Max Aggregate Sample Rate per Controller (K samples/sec/controller)
Model No. ±10V Range ±5V Range ±1.2V Range ±10mV..
±80mV Range
iNET-430 166 166 129 1.4
iNET-420 94 90 83 1.4
iNET-423 113 98 68

Tabulka připojení snímače

Níže uvedená tabulka ukazuje, které snímače lze připojit k jednotlivým hardware produktům. Počty v tabulce znamenají počet kanálů. Vnější paralelní odpor (boční=shunt) vyžadují následující snímače: odporové teploměry, termistory, měření odporu, měření proudu, 1/4 tenzometrický můstek a 1/2 tenzometrický můstek. Pro termočlánky je potřeba svorkovnici iNET-510 připojený ke kartě iNET-4xx.

Model No. Voltage Current Resistance Thermistor RTD T/C Load Cell Accelerometer Strain Gage
iNET-420 20SE/10DI 10 10 10 10 10 10 10
iNET-423 6DI 6 6 6 6 6 6 6 6
iNET-430 16SE/8DI 8 8 8 8 8 8 8

SPECIFIKACE:

iNET-400
Počet slotů: každý iNET-400 lze obsadit až 4 kartami. Moduly iNET-400 se mohou spojovat bok po boku a lze tak vytvářet systém s 8, 12 nebo 16 sloty.
Materiál: aluminiová konstrukce
Rozměry: 15 h x 11 š x 14 cm v
Montáž: místo na stole s upevněním na lištu DIN, 19“ rack nebo montáž na stěnu

Analogové vstupy
počet kanálu:
iNET-420: 20 jednoduchých vstupů (SE)/10 diferenciálních(DI)
iNET-423: 6 diferenciálních (DI)
iNET-430: 16 jednoduchých vstupů (SE)/ 8 diferenciálních (DI)
A/D převodník: 16 bitový (pouze iNET-430)
Napětí: viz přesnost napětí / přehled rozsahu (v PDF)
Termočlánek: J/K/T/E/R/S/B/N/C/G/D
Termistor: 2252 Ohmu (Omega série 44000)
Odporový teploměr:  100 Ohmů, 500 Ohmů, 1k Ohm (platinové)
Snímač síly: 10kg, 25kg, 100kg, 250kg, 1000kg, 5000kg
Mech. napětí: 350 Ohmů (1/4 můstek, poloviční můstek nebo plný můstek), 1k Ohm (1/4 můstek)
Potenciometr: 10k Ohmů, 50k Ohmů
Proud: ±80uA, ±120uA, ±500uA, ±600uA, ±800uA, ±1,2mA, ±2,5mA, ±12mA, ±24mA, 0až 24mA
Odpor: 0 až 33 ohmů, 0 až 100 Ohmů, 0 až 330 Ohmů, 0 až 1k Ohm, 0 až 3300 Ohmů, 0 až 10k Ohmů
Napěťový mód: ±10Vss (iNET-420 a iNET-430), ±5Vss (iNET-423)
Přeslechy: <-80dB typicky
Vstupní impedance: 100M Ohmů


iNET-430 precizní analogové napěťové výstupy
Počet kanálu: 2
Rozlišení: 14 bitu
Rozsah: ±10,1V
Proudové zatížení výstupu: ±4mA

Analogové napěťové výstupy iNET-430
Počet kanálu: 2
Rozlišení: 8 bitu
Rozsah 0 až 10,1V
Proudové zatížení výstupu: ±4mA

Digitální I/O
(iNET-420/423/430)
Počet kanálu: 4 univerzální digitální I/O (20mA , napájení -10 až 30V)
Pracovní napětí: -10 až 30Vss
Vst. napětí logické nuly: -10 až 0,65V
Proud vstupu při log.0: ampéry=(4,5V-Vin)/3900
Vst. napětí logické jedničky: 2,1 až 30Vss
Proud vstupu při log.1: <1,4mA
Výst. napětí logické nuly: <0,8V při <5mA; <2V při <20mA
Napětí výstupu při logické 1: 3,9 až 4,5V
Výstupní proud při log.1: viz vstup. proud log.1
Zátěžový odpor: 3,9k Ohmu ±10%
Vstupní Schmidtův klopný obvod: ano

Prostředí
Pracovní podmínky: 1 až 45°C, rel. vlhkost <90%
Skladovací teplota: -20 až 70°C

Napájení
Požadavek: +5Vss, požaduje se ±12Vss (napájeno z iNET-312-8)
Dostupné uživateli: 3,3Vss, 5Vss, ±12Vss

Příslušenství12