System akwizycji danych do pomiarów temperatury za pomocą termopar2020-02-05T08:43:16+00:00