Průtokoměry s mechanickým principem snímání, vrtulkové průtokoměry, rotametry, magnetické, indukční, ultrazvukové a hmotnostní průtokoměry, měřiče proudění vzduchu, anemometry a další

Rychlé info Novinka
Rotametr pro plyny i kapalinyRotametr pro plyny i kapaliny

Rotametr pro plyny i kapaliny

lze objednat
od 4 500 Kč bez DPH
Rotametry s přímým odečtem pro vzduch, vodu, N2, H2, CO2, Ar, He a O2. Měřicí trubice, které poskytují stabilní a přesné odečty.…
Co je to hmotnostní průtokoměr a jak funguje?

Co je to hmotnostní průtokoměr a jak funguje?

Tepelný hmotnostní průtokoměr měří průtok hmoty plynu na základě konvekčního přenosu tepla z ohřátého povrchu do proudící tekutiny. Základní součástí tepelného hmotnostního průtokoměru jsou dva teplotní snímače s elektrickým ohřívačem mezi nimi. Ohřívač může vyčnívat do proudu tekutiny nebo může být vně potrubí.

V minulosti se hmotnostní průtok často vypočítával z výstupů objemového průtokoměru a hustoměru. Hustota byla buď přímo měřena, nebo byla vypočtena pomocí výstupů snímačů procesní teploty a tlaku. Tato měření hmotnostního průtoku nebyla příliš přesná...