Náš servisní úsek je vybaven profesionální měřící a diagnostickou technikou. Zajišťuje standardní záruční i pozáruční servis na veškerý námi dodávaný sortiment společností OMEGA Engineering a NEWPORT Electronics, včetně případných kalibrací v naší akreditované laboratoři.

Dále je servisní středisko vybaveno profesionální micro TIG svařovací technikou s regulovatelným výkonem od 0,5 do 200ws pro precizní svařování a také obráběcí technikou pro opravy snímačů, jako jsou termočlánky nebo odporové teploměry a další druhy snímačů a zařízení. Ve vybavení servisního střediska nechybí ani kalibrátory, generátor signálů, osciloskop a další vybavení potřebné pro opravy a diagnostiku závad.

Náročnější opravy zařízení, které nejsme schopni realizovat v našem servisním středisku, zajišťujeme přímo ve výrobních závodech.

U kritických aplikací, kde hraje velkou roli čas, jsme schopni vám bezplatně zapůjčit shodný přístroj. Případně, pokud je to možné, navrhnout náhradní řešení se stejnou funkčností, které vám pomůže překlenout dobu opravy vašeho zařízení.

Reklamační protokol (popis závady)

K zaslanému zboží v záruce, prosím vždy přiložte reklamační protokol (níže je ke stažení). U pozáručních oprav, je také vhodné protokol vyplnit a zaslat společně se zbožím. Uveďte především podrobný popis problému, kontakt na zodpovědnou osobu a adresu pro vrácení zboží z opravy.

Zboží prosím zasílejte čisté, důkladně zabalené, nejlépe v originálních obalech s veškerým dodaným příslušenstvím, tak aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození.

Pokud bylo zařízení ve styku s nebezpečnými látkami, nejčastěji např. u průtokoměrů, uveďte prosím tuto skutečnost v protokolu.

Adresa pro zaslání zařízení na opravu

JAKAR Electronics, spol. s r.o.
Servisní oddělení
Fryštátská 184/46
733 01 Karviná

Pokud máte dotazy ohledně servisu a reklamací, zavolejte nám nebo pište na e-mail servisního oddělení.