Serwis2019-01-15T15:35:28+00:00

CENTRUM SERWISOWE

Nasz punkt serwisowy wyposażony jest profesjonalną techniką pomiarową i diagnostyczną. Zabezpieczamy serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny na wszystkie urządzenia dostarczane przez naszą firmę produktów firm OMEGA Engineering i NEWPORT Electronics, w tym wszelkie kalibracje w naszym akredytowanym laboratorium wzorującym.

Centrum serwisowe dodatkowo wyposażone jest profesjonalną techniką spawania metodą TIG z regulowaną mocą od 0,5 do 200Ws i maszyną do naprawy czujników takich jak termopar, termometrów rezystancyjnych (oporowych) i innych rodzajów czujników pomiarowych i urządzeń.

Bardziej wymagające naprawy, które nie jesteśmy w stanie zrealizować u nas, zapewniamy bezpośrednio w zakładzie producyjnym. W sytuacjach krytycznych, awaryjnych, gdzie czas odgrywa dużą rolę, jesteśmy w stanie zaoferować bezpłatny wynajem tego samego urządzenia. Alternatywnie, jeśli to jest możliwe, zaproponować alternatywne rozwiązania podczas okresu trwania naprawy sprzętu.

ADRESA PUNKTU SERWISOWEGO

JAKAR Electronics, spol. s r.o.
Servisní oddělení
Fryštátská 184/46
733 01 Karviná

Prosimy zawsze dołączyć protokół reklamacyjny do wysyłanego towaru w ramach gwarancji i po upływie gwarancji. Zlecenie naprawy powinno zawierać: nazwę zlecającego, adres, NIP, proszę wskazać szczegółowy opis problemu, nazwisko i numer telefonu osoby, z którą możemy się kontaktować w tej sprawie, adres e-mail, na który prześlemy bezpłatny kosztorys. Do naprawy przystępujemy po uzyskaniu od Państwa akceptacji kosztorysu.

Towar prosimy dokładnie oczyścić, dokładnie zapakować, najlepiej w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami, tak by uniknąć uszkodzeń podczas transportu.

Jeśli urządzenie było w kontakcie z substancjami niebezpiecznymi, najczęściej tak jest na przykład u przepływomierzów, proszę zaznaczyć to w protokole reklamacyjnym.

W przypadku zapytań skorzystajcie Państwo z naszego formularza kontaktowego lub poczty mailowej punktu serwisowego.

DOŚWIADCZENIE W DZIEDZINIE POMIARU I REGULACJI OD ROKU 1991

POMOC TECHNICZNA